Skip to main content

Sten Nordin (M)/Joakim Larsson (M): Fortsatt satsning på rådslag inom äldreomsorgen

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2013 06:00 CET

Finansroteln, Stockholms stad
Finansborgarrådet, Sten Nordin (M)

Äldre- och ytterstadsroteln, Stockholms stad
Äldre- och ytterstadsborgarrådet Joakim Larsson (M)

Stockholms stad fortsätter under 2013 sin satsning på rådslag inom äldreomsorgen. Samarbetet med pensionärsorganisationer och äldreomsorgens medarbetare ska utvecklas. Under 2012 hölls sju rådslag om äldreomsorgen i Stockholms stad där äldre, anhöriga och personal kom med både muntliga och skriftliga synpunkter och kommentarer.

 - Rådslagen är ett bra underlag för att arbeta vidare med de frågor som äldre i Stockholm själva tycker är allra viktigast. De skapar fler kontakter med dem som berörs av äldreomsorgen på olika sätt. Samtidigt ger de oss råg i ryggen för att det har varit viktigt att öka bemanningen inom demensvården, utbilda personalen och öka anslagen till hemtjänsten, säger finansborgarrådet Sten Nordin (M).

- Prioriterade frågor att gå vidare med är att göra det enklare och smidigare att välja den utförare man vill ha, säkra kontinuiteten och se till att det finns ett större utrymme för de äldres individuella behov och önskemål. Rådslagen var uppskattade av dem som deltog och vi ser det som självklart att de ska fortsätta under 2013, säger äldreborgarrådet Joakim Larsson (M).

Bakgrund

Stockholms stads äldreomsorg har under de senaste 20 åren genomgått omfattande förändringar och har enligt brukarundersökningarna utvecklats i en i huvudsak positiv riktning. Stockholmarna har höga förväntningar på äldreomsorgen. För att skapa en bild av vilka förväntningarna är fick äldreförvaltningen 2012 i uppdrag att finna former för dialog och insamling av synpunkter i form av rådslag. Kommentarerna varierar men många vill ha mer personal, framför allt till utevistelser och aktiviteter, mer friskvård och större utrymme för individuella önskemål.

Se ärendet i sin helhet som bifogad PDF-fil.

Presskontakt
Aaron Korewa, pressekreterare, 076-12 29 201 alt. genom M-pressjour 08-508 29 222 

Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222

Bifogade filer

PDF-dokument