Skip to main content

Sten Nordin (M)/Joakim Larsson (M): Omfattande upprustningar av stadens miljonprogram utvärderas

Pressmeddelande   •   Jun 05, 2013 10:00 CEST

Finansroteln, Stockholms stad
Finansborgarrådet och kommunstyrelsens ordförande Sten Nordin (M)

Äldre- och ytterstadsroteln, Stockholms stad
Ytterstadsborgarrådet Joakim Larsson (M)

Vid koncernstyrelsens nästa sammanträde den 18 juni utvärderas de pågående upprustningarna av stadens miljonprogram som beslutades om 2009. Drygt 11 000 lägenheter runt om i staden rustas upp inom ramen för Stimulans för Stockholm, ett paket på 20 miljarder för investeringar i Stockholms tillväxt.

– Tack vare Stimulans för Stockholm har vi kunnat förstärka ett redan ambitiöst investeringsprogram i Stockholms stad. Det har bland annat lett till en omfattande energieffektivisering av stadens miljonprogramlägenheter. Bättre isolerade lägenheter är inte bara klimatsmarta utan även trevligare att bo i, inte minst är de tystare, säger finansborgarrådet och kommunstyrelsens ordförande Sten Nordin (M).

– Upprustningarna kring Järvafältet har gjorts i nära dialog med de boende för att se till att vi skapar lägenheter och boendemiljöer där människor trivs och mår bra. De boende har även fått ta ställning till i vilken nivå lägenheten ska renoveras för att säkerställa att ingen ska behöva flytta till följd av en alltför kraftig hyreshöjning, säger ytterstadsborgarrådet Joakim Larsson (M).

Fakta:
·  Den 30 mars 2009 beslutade kommunfullmäktige om genomförande av satsningen Stimulans för Stockholm. 

·  Beslutet innebar en förstärkning av stadens omfattande investeringsprogram om totalt 10 miljarder kronor under en femårsperiod. 

·  Samtidigt gavs utrymme för ökade underhållningsåtgärder, främst i miljonprogramområden, om 10 miljarder kronor under fem år.

·  Upprustningarna omfattar ca 6000 lägenheter hos Svenska Bostäder, ca 4000 hos Familjebostäder och ca 1200 hos Stockholmshem. Dessa lägenheter återfinns bl.a. i Husby, Rinkeby, Farsta, Bredäng och Tensta.

·  Miljonprogrammets lägenheter energieffektiviseras med mellan 20 och 50 procent, beroende på skick och förutsättningar.

Se länk till ärendena 5 och 6 på Insyn: http://insyn.stockholm.se/stadshus/insyn.aspx?id=38

Presskontakt:
Aaron Korewa, pressekreterare, 076-12 29 201 alt. genom M-pressjour 08-508 29 222


Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222