Skip to main content

Sten Nordin (M): Kraftig ökning av bostadsbyggandet i Stockholms stad

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2013 14:51 CET

Under perioden januari till oktober i år har 3 797 bostäder börjats bygga i Stockholm. Det ska jämföras med 2 515 under samma period under förra året. Det visar nya siffror från SCB. Bostadsbyggandet har alltså ökat med 51 procent mellan 2012 och 2013.

– Det här är så klart glädjande siffror som visar att det finns en stark vilja bland marknadens aktörer att bidra till att det skapas fler bostäder i staden, något som behövs för att möta den efterfrågan som finns. För att Stockholms ska kunna försätta utvecklas måste det finnas bostäder för dem som vill bo och verka här. Vi höjer därför målet för bostadsbyggandet till 140 000 bostäder till 2030, säger Sten Nordin (M), finansborgarråd och kommunstyrelsens ordförande i Stockholms stad.

Lägger man dessutom till antalet ombyggnadsprojekt, det vill säga fastigheter som byggts om till bostadsfastigheter, så hamnar påbörjandesiffran på 5 225 för perioden.

Fakta

·  Fram till oktober 2013 har 3 797 bostäder börjat byggas i Stockholms stad. Det ger en ökning med 51 procent jämför med motsvarande period 2012.

·  Räknas påbörjade ombyggnadsprojekt in ökar siffran till 5 225.

Presskontakt: Markus Jonsson, 076-12 29 201


Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222