Skip to main content

Sten Nordin (M): Nu är budget för Stockholms stad 2013 antagen

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2012 21:45 CET

Stockholms stad
Finansborgarrådet och kommunstyrelsens ordförande
Sten Nordin (M)

Nu har kommunfullmäktige i Stockholms stad fattat beslut om budget 2013. Årets budget har tydligt fokus på ett Stockholm där alla kan växa av egen kraft. Finansborgarrådet och kommunstyrelsens ordförande Sten Nordin (M) tackade i sitt slutinlägg för en bra debatt.

– Det har varit en bra debatt där vi sett tydliga skiljelinjer mellan stadshusalliansens offensiva fokus på ett växande Stockholm och en opposition som i mycket saknar lösningar för stockholmarnas framtid. Förutom en skattesänkning kan stockholmarna se fram emot stora satsningar på bland annat fler bostäder, utvecklad valfrihet, förstärkt kvalitetsuppföljning, 130 miljoner kronor extra till social välfärd, skolsatsningar och stärkt äldreomsorg, säger finansborgarrådet och kommunstyrelsens ordförande Sten Nordin (M).

– Jag vill tacka mina allianskollegor för ett bra budgetarbete och även oppositionen för en klargörande debatt. Nu fördjupas en dialogen med stockholmarna om hur staden ska kunna utvecklas med sikte på bättre kommunal service och mer frihet i vardagen, säger finansborgarrådet och kommunstyrelsens ordförande Sten Nordin (M).

Länk till budget 2013 finns här:
http://www.stockholm.se/budget

Presskontakt:                                        
Håkan Filipsson, pressansvarig, 076-12 29 201 alt. genom M-pressjour 08-508 29 222

Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222