Skip to main content

Sten Nordin (M): Samarbetet OpenLab fyller ett år

Pressmeddelande   •   Maj 13, 2014 13:00 CEST

OpenLab är ett samarbetsprojekt mellan Stockholms stad, län, landsting och universitet och högskolor i Stockholm. I slutet av maj fyller samarbetet ett år. Under det gångna året har 70 studenter från Karolinska institutet, KTH, Stockholms universitet och Södertörns högskola arbetat med att ta fram lösningar på utmaningar inom hållbar stadsutveckling, äldreomsorg och hälsa och sjukvård.

– Från Stockholms stads sida ser vi mycket positivt på samarbetet kring OpenLab. Jag tror att det är viktigt att studenter ges möjlighet att arbeta med konkreta samhällsutmaningar redan under sin studietid. Det är något som OpenLab möjliggör, säger Sten Nordin (M), finansborgarråd och kommunstyrelsens ordförande Stockholms stad.


– För Stockholms stad är det prioriterat att fortsätta stärka samverkan med universitet, högskolor, offentliga aktörer och näringsliv med syfte att upprätthålla och stärka regionens kunskapsuppbyggnad och innovationskraft i framtiden, säger Sten Nordin (M), finansborgarråd och kommunstyrelsens ordförande Stockholms stad

Fakta

OpenLab är en verksamhet och en fysisk plats där studenter, lärare och forskare från Karolinska Institutet, KTH, Stockholms universitet och Södertörns högskola tar sig an utmaningar som Stockholms stad, Stockholms läns landsting och Länsstyrelsen i Stockholms län står inför.

Parterna i OpenLab är:

  • Stockholms stad
  • Karolinska insitutet
  • KTH
  • Stockholms universitet
  • Södertörns högskola
  • Stockholms läns landsting
  • Länsstyrelsen i Stockholm
Presskontakt: Markus Jonsson, 076-12 29 201

Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222