Skip to main content

Sten Nordin (M): Stark budget för en välmående stadskoncern

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2013 14:02 CET

Idag antog Stockholms Stadshus AB budget och ägardirektiv för 2014. Budgeten visar att stadens företagskoncern är mycket välmående och förfogar över stora ekonomiska muskler.

– Tack vare seriös och noggrann hantering av stadens tillgångar går det återigen att konstatera att ekonomin i Stockholms Stadshus AB är mycket god. Resultat efter finansiella poster och realisationsvinster beräknas till 638 miljoner kronor vilket är 146 miljoner högre än kommunfullmäktiges nyligen antagna krav. Det ger oss ekonomiska muskler att investera i framtiden, säger Sten Nordin (M), finansborgarråd och ordförande Stockholms Stadshus AB.

Dotterbolagen inom Stockholms Stadshus AB har flera stora projekt på gång.

– Två exempel som jag gärna lyfter fram är Svenska Bostäders projekt i Albano där man bygger 1 000 student- och forskarlägenheter och nedläggningen av Bromma reningsverk som på sikt möjliggör tusentals bostäder i kollektivtrafiknära lägen, säger Sten Nordin (M), finansborgarråd och ordförande Stockholms Stadshus AB.

Fakta

·  Koncernens omsättning 2014 beräknas till 13 250 miljoner kronor och resultatet beräknas till 776 miljoner kronor.

·  Micasa Fastigheter tillhör de bolag som gör bäst resultat. Beräkningar visar att de kommer förbättra sitt resultat med nästan 60 miljoner kronor jämfört med kommunfullmäktiges krav.

Presskontakt: Markus Jonsson, 076-12 29 201

Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222

Bifogade filer

PDF-dokument