Skip to main content

Sten Nordin (M): Stockholms stad behåller det högsta kreditbetyget

Pressmeddelande   •   Maj 23, 2014 10:45 CEST

Idag bekräftade det internationella kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor´s att Stockholms stad behåller såväl långsiktiga som kortsiktiga kreditbetyg, rating, AAA/Stable respektive A-1+. Standard & Poor´s pekar ut det politiska ledarskapet som en nyckelfaktor i att Stockholms stad behåller det högsta kreditbetyget AAA.

– Stockholms stad har behållit de högsta möjliga kreditbetygen från Standard & Poor´s sedan år 2007, vilket bekräftar att vi för en långsiktig och ansvarfull politik. Återigen pekar Standard & Poor´s tydligt ut det politiska ledarskapet som en av nyckelfaktorerna. Detta är ett fantastiskt bevis på att vi gör rätt saker för Stockholms utveckling, säger finansborgarrådet och kommunstyrelsens ordförande Sten Nordin (M).

Som Stockholms stads starka sidor lyftes förutom politiskt ledarskap bland annat fram att Stockholm har robusta finanser med bra resultat och betydande kapitalinkomster, vilket motverkar budgettrycket från det ökande investeringsbehovet. Stockholm stad har en omfattande budgetflexibilitet och ett mycket gott finansiellt ledarskap, vilket gör att Standard & Poor´s anser att Stockholms stad kommer att upprätthålla en varsam skuld- och likviditetshantering.

– Stockholm stad har en mycket god ekonomi som gör att vi de kommande åren kan genomföra omfattande satsningar på bland annat jobb, skola, äldreomsorg och framkomlighet. Stockholms stad kommer genomföra en kraftig utbyggnad av fler bostäder och stärkt kvalitet i välfärden, säger finansborgarrådet och kommunstyrelsens ordförande Sten Nordin (M).

Presskontakt: Markus Jonsson, 076-12 29 201

Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222