Skip to main content

Sten Nordin (M): Stockholms stads ekonomi är fortsatt urstark

Pressmeddelande   •   Nov 06, 2013 14:31 CET

Finansrotel, Stockholms stad

Finansborgarrådet och kommunstyrelsens ordförande Sten Nordin (M)

Stockholms stad fortsätter att uppvisa en stark ekonomi. Det framgår av stadens Tertialrapport 2. Såväl stadens verksamheter som bolag uppfyller de övergripande inriktningsmålen. Stadens nettokostnader försätter att understiga skatteintäkterna, vilket tryggar ekonomin på både kort och lång sikt.

– Stockholms stads ekonomi står sig stark trots en svag och osäker konjunktur i omvärlden. Vår ekonomiska stabilitet gör att välfärdens kärna alltid kan värnas oavsett konjunktur. Att vi når våra uppsatta mål ser jag som ytterligare ett tecken på att Stockholm är en mycket välskött stad, säger Sten Nordin (M), finansborgarråd och kommunstyrelsens ordförande.

Stockholms stad kommer inte heller i år att ta ut något koncernbidrag från Stockholm Stadshus AB. Det är tredje året i följd som koncernbidraget kan bli kvar som en förstärkt reserv.

– Tack vare att Stockholms stad har ordning och reda i ekonomin samtidigt som verksamheterna håller hög kvalitet behöver vi inte heller 2013 ta ut något koncernbidrag. Nu kan pengarna användas till framtida nödvändiga investeringar, säger Sten Nordin (M), finansborgarråd och kommunstyrelsens ordförande.

Fakta:

·  Tertialrapport 2 är ett delårsbokslut och uppföljning av budget som genomförs i samtliga stadens nämnder och bolag.

·  För perioden utgör verksamhetens nettokostnader 85 procent av skatteintäkter inklusive finansiellt resultat och utdelning.

·  Nettokostnadernas andel av enbart skatteintäkterna uppgår till 95 procent.

·  För 2013 finns ett bemyndigande på 900 miljoner kronor i koncernbidrag. Pengar som inte behöver tas ut.

Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222