Skip to main content

Sten Nordin (M)/ Ulla Hamilton (M): Närmare 6000 ungdomar erbjuds sommarjobb i Stockholms stad

Pressmeddelande   •   Jun 14, 2013 06:00 CEST

Finansroteln, Stockholms stad
Kommunstyrelsens ordförande finansborgarrådet Sten Nordin (M)

Trafik- och arbetsmarknadsroteln, Stockholms stad
Arbetsmarknadsborgarrådet Ulla Hamilton (M)

Stockholms stad arbetar målinriktat med att erbjuda fler sommarjobb, vilket har gett resultat. I år har hitintills 5483 sommarjobb erbjudits unga i Stockholm, vilket är ett nytt rekord. I Järvaområdet har 1685 sommarjobb erbjudits. Därutöver tillkommer stadens bolag med ca 400 sommarjobbsplatser. 

– Som ung kan det vara svårt att komma in på arbetsmarknaden. Därför är det oerhört värdefullt att ha ett sommarjobb som bidrar med viktiga erfarenheter och många nya kontakter inför framtiden. Därför fortsätter staden arbeta aktivt med att erbjuda sommarjobb för unga, säger Sten Nordin (M), finansborgarråd och kommunstyrelsens ordförande i Stockholms stad.

Antalet sommarjobb ökar med över 600 i hela staden. I Bromma har antalet sommarjobb nästan fördubblats, och i Hägersten Liljeholmen har andelen sommarjobb ökat med 74 procent jämfört med motsvarande period förra året.

– Det är glädjande att se att nästan alla stadens förvaltningar har lyckats öka antalet sommarjobb. I år är det nära 6000 ungdomar som får en chans att komma in på arbetsmarknaden och skaffa sig en bra plattform inför framtiden, säger Ulla Hamilton (M), arbetsmarknadsborgarråd i Stockholms stad. 

Samtidigt är det fortsatt många privata företag som erbjuder sommarjobb till ungdomar i staden.

Fakta:
·  Hittills har 4472 ungdomar skrivit på anställningskontrakt, och rekryteringen pågår för fullt.

·  I bifogad tabell syns sommarjobbstillfällen per stadsdel/fackförvaltning per den 130612. Många förvaltningar rekryterar fortfarande.

·  Stadens bolags sommarjobbstillfällen är inte inkluderade i denna sammanställning utan tillkommer med cirka 400 jobb (förra årets utfall var 390).

Då rekrytering fortfarande pågår är siffrorna inte är slutgiltiga, utan förväntas bli ännu högre.

Presskontakt
Aaron Korewa, pressekreterare, 076-12 29 201 alt. genom M-pressjour 08-508 29 222

 


Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222

Bifogade filer

PDF-dokument