Skip to main content

Sten Nordin (M)/ Ulla Hamilton (M)/ Regina Kevius (M): Nu klubbas de sista besluten inför bygget av Förbifarten

Pressmeddelande   •   Jun 10, 2013 18:44 CEST

Finansroteln, Stockholms stad
Finansborgarrådet och kommunstyrelsens ordförande Sten Nordin (M)

Trafik- och arbetsmarknadsroteln, Stockholms stad
Trafikborgarrådet Ulla Hamilton (M)

Stadsbyggnads- och idrottsroteln, Stockholms stad
Stadsbyggnadsborgarrådet Regina Kevius (M)

Vid kommunfullmäktiges sammanträde idag den 10 juni fattades beslut om genomförandeavtal för Förbifart Stockholm mellan Stockholms stad och Trafikverket. Vid sammanträdet fattades även beslut om de 12 detaljplaner som berör Förbifart Stockholm inom stadens kommungränser. Det är det sista ledet i stadens arbete att få till stånd en byggstart.

– Förbifart Stockholm är viktig för vår växande stad och för regionen i sin helhet. Med en befolkningsökning i länet på uppemot 40 000 per år krävs såväl nya vägar som nya spår och förbifarten behövs för ökad framkomlighet och tillgång till arbetsplatser i hela Stockholm. Nära 200 000 pendlar mellan de södra och norra delarna av Stockholm varje dag och Stockholm behöver bättre kommunikationer, säger Sten Nordin (M), kommunstyrelsens ordförande och finansborgarråd i Stockholms stad.

– Framkomligheten i trafiken är en framtidsfråga för Stockholm och stockholmarna. Förbifart Stockholm är en viktig pusselbit för att få stockholmarnas vardag att gå ihop eftersom den minskar trycket på gatorna i city, skapar ökad kapacitet för kollektivtrafiken och minskar sårbarheten i Stockholmstrafiken, säger Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd i Stockholms stad.

– I och med att detaljplanerna för Förbifarten beslutats skapas nya förutsättningar för utveckling. Företagen i Vinsta kommer att kunna växa vidare och i Hjulsta kommer Stockholmsporten att innebära en ny, blandad stadsdel där Stockholms stad och Järfälla byggs samman, säger Regina Kevius (M), stadsbyggnadsborgarråd i Stockholms stad.

Om avtalet:
Inför utbyggnaden av Förbifart Stockholm har ett förslag till genomförandeavtal upprättats mellan Stockholms stad och Trafikverket. Avtalet avser den del av projektet som är belägen inom stadens gränser. Utbyggnaden, som Trafikverket genomför med stöd av arbetsplan, baseras på stadens detaljplaner.

Staden svarar för utgifter för egen personal som deltar vid förhandlingar, möten, granskningar, samt för arbete med inlösen av mark och dylikt. Investeringsutgifterna för detta bedöms till totalt ca 48 mnkr, fördelat på ca 40 mnkr för trafikkontoret och ca 8 mnkr för exploateringskontoret. De ekonomiska riskerna för staden i projektet bedöms som skäligen begränsade

När projektet är klart tar trafik- och renhållningsnämnden över nya gator och anläggningar till ett värde av cirka 120 miljoner kronor i Skärholmen, Vinsta, Hjulsta, och Akalla. Tillsammans med stadens utgifter för egen personal om cirka 48 miljoner kronor motsvarar detta ett anläggningsvärde av cirka 168 miljoner kronor.

För mer information om genomförandeavtalet bifogat PDF-dokument

Om detaljplanerna:
För mer information om detaljplanerna se länk: http://insyn.stockholm.se/kf/document/2013-06-10/Dagordning/39/39%20u130084.pdf

Presskontakt:
Aaron Korewa, pressekreterare, 076-12 29 201 alt. genom M-pressjour 08-508 29 222


Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222

Bifogade filer

PDF-dokument