Skip to main content

Sten Nordin (M): Vad händer med bostäderna om Löfven tar över?

Pressmeddelande   •   Sep 08, 2014 17:03 CEST

Idag presenterade Stefan Löfven socialdemokraternas infrastruktursatsning fram till 2025. En satsning som inte tillför några nya pengar till infrastrukturen, inte innehåller några nya förslag eller några bostäder. Socialdemokraternas förslag skulle förstöra den framgångsrika modell som Stockholmsförhandlingen visat sig vara.

– Jag känner stor oro inför socialdemokraternas satsning på infrastruktur den kommande tioårsperioden. I Alliansens stora infrastrukturprojekt Sverigebygget samspelar bostadsbyggande med infrastruktursatsningar. Det är en modell som fungerat bra i Stockholm och som skulle kunna göra det i Göteborg och Malmö. Löfven nämner ingenting om bostäder, vilket reser flera frågetecken om vilket ansvar man är beredd att ta för bostadsbyggandet, säger Sten Nordin (M), finansborgarråd och kommunstyrelsens ordförande Stockholms stad.

– Att vägbyggen helt utelämnas ur socialdemokraternas infrastruktursatsning är mycket märkligt. Hela Stockholmsregionen är beroende av att bygget av en östlig förbindelse. På så sätt skapas en ringled runt Stockholm som kraftigt minskar biltrafiken i innerstaden. Jag undrar om Löfven kommer stå upp för behovet av en östlig förbindelse. Det är uppenbart att Stockholmsregionen är helt bortprioriterad av socialdemokraterna, säger Sten Nordin (M), finansborgarråd och kommunstyrelsens ordförande Stockholms stad.

Presskontakt: Moderaternas pressjour, 08-508 29 222


Moderaterna i Stockholm - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222