Skip to main content

Sten Nordin (M): Vision för Stockholm City

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2012 06:30 CEST

Finansroteln, Stockholms stad
Kommunstyrelsens ordförande finansborgarrådet Sten Nordin (M)

Stockholm har antagit en ny vision för ett levande city . Stockholms city upplevs ibland som otryggt och eftersatt. Som ett led i arbetet med att utveckla kärnan i Stockholm beslutade därför kommunstyrelsen i går om ett nytt visionsdokument som ska fungera som en samlande kraft för allt det positiva och spännande som händer i Stockholms innerstad.

– Genom att samla alla aktörer som är verksamma i Stockholms innerstad får staden en kraftigare samordning i arbetet med att utveckla city, säger Sten Nordin (M), finansborgarråd och kommunstyrelsens ordförande.

SLK har bedrivit ett förvaltningsövergripande arbete med berörda nämnder och bolag, efter uppdrag från KS, för att ta fram ett förslag på visionsdokument för City.

– En viktig del i skapandet av en attraktiv stadskärna är levande och inbjudande stadsmiljöer som lockar till sig människor alla tider på dygnet. Det innefattar grönytor, fler butiker i marknivå men även bostäder som skapar liv och rörelse, säger Sten Nordin (M), finansborgarråd och kommunstyrelsens ordförande.

Högupplösta bilder för fri publicering finns på länk:
https://www.dropbox.com/sh/odzuncbyx04p9p2/QgO6N9tqlz

Visionsdokumentet finns för nedladdning på länk:
http://insyn.stockholm.se/ks/document/2012-10-03/Dagordning/21/21%20d11-1608bilaga.pdf 

Presskontakt:
Oliver Carrà, pressekreterare, 076-12 29 202

Visionen i korthet:

  • Stadsledningskontoret i Stockholms stad har bedrivit ett förvaltningsövergripande arbete med berörda nämnder och bolag, efter uppdrag från KS, för att ta fram ett förslag på visionsdokument för City.
  • Stockholms stad har sedan 1990-talet genom en rad olika initiativ och beslut arbetat aktivt med en omvandling av City med målet att skapa trygga och attraktiva offentliga miljöer, kommersiella lokaler och nya bostäder i vissa stråk.
  • På senare år har staden dock saknat en tydlig samlad vision för det framtida City, vilket har medfört att arbetet har fått en ad hoc-prägel med fokus snarare på enskilda projekt än på helheten.
  • Bristen på ett entydigt uppdrag och en samlad vision har gjort att framgångarna med att utveckla City delvis har uteblivit, trots lyckade enskilda projekt.
  • Visionsdokumentet innehåller punkter som rör samarbete kring skilda frågor som trafik, sammanhängande platser, samordning av intressenter kring platser med mera.

 

Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222