Skip to main content

Sten Nordin: Stabila finanser i Stockholms stad

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2011 14:55 CET

Finansroteln, Stockholms stad
Finansborgarrådet Sten Nordin (M)

Uppgifter från Stockholms Handelskammares ”Stockholmsbarometer” för tredje kvartalet visar att Stockholmskonjunkturen fortsätter att stärkas samtidigt som tillväxttakten dämpas, något som Stockholms stad tagit höjd för i budgeten för 2012.

– Vi har i Stockholms stads budget för 2012 tagit höjd för ekonomisk oro i omvärlden när det gäller handel och företagande. Det är bra att vi i Stockholmsregionen fortfarande har ett starkt konjukturläge jämfört med många andra regioner i Europa. Den positionen är ingen slump utan ett resultat av en medveten politik samt innovationer och styrkan i ett varierat näringsliv, säger finansborgarrådet Sten Nordin (M).

– Stockholms stad har en långsiktigt stabil ekonomi där vi erbjuder goda möjligheter för tillväxt och entreprenörskap. Vi satsar också inför nästa år på en kraftig utbyggnad av nya bostäder, investeringar i våra välfärdsverksamheter och tunga investeringar i Stockholms infrastruktur, säger Sten Nordin.

Till Handelskammarens Stockholmsbarometer: http://www.chamber.se/filearchive/4/41801/Stockholmsbarometern_q3_11.pdf

Presskontakt:
För kontakt med Sten Nordin
Håkan Filipsson, pressansvarig, 076-12 29 201 alt. genom M-pressjour 08-508 29 222

Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222