Skip to main content

Sten Nordins andra anförande vid budgetfullmäktige 24 november 2010

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2010 10:55 CET

Finansroteln Stockholms stad
Sten Nordin, finansborgarråd

BUDGETFULLMÄKTIGE STOCKHOLMS STAD DEN 24-25 NOVEMBER

STEN NORDINS ANDRA ANFÖRANDE

Det talade ordet gäller

Fru ordförande! Stockholmare!

Jobb är grunden för individens och samhällets möjligheter att växa. Det är grunden för offentliga åtaganden inom skola och äldreomsorg. Jobbpolitiken måste vara i fokus.

Stockholm har stått relativt starkt genom den globala finanskrisen. Och nu ser vi positiva tecken på att en återhämtning är på väg.

Äran för Stockholms styrka har stockholmarna själva. Kompetensen hos stockholmarna skapar styrkan i service, offentlig sektor, näringsliv och universitet.

Men fortfarande är arbetslösheten, inte minst bland unga och invandrade, hög.

Alla positiva rapporter om Stockholm gläder oss men påverkar inte takten i vårt arbete. Tvärtom.

Genom ”Stimulans för Stockholm” med 20 miljarder i nya eller tidigarelagda investeringar och Jobbtorgen som varit till hjälp för mer än 10 000 stockholmare har staden tagit ett offensivt ansvar.

I budgeten går vi nu vidare. När vi samlar ansvaret för jobbtorg, vuxenutbildning, SFI och nya jobb i en gemensam Arbetsmarknadsnämnd, är det uttryck för att vi ytterligare vill vässa åtgärderna mot arbetslösheten.

Extra pengar till ungdomsjobb och fortsatt satsning på de lyckade sommarjobben är andra åtgärder.

Men grunden är att skapa ett klimat för företagande och nya jobb i Stockholm. I det ljuset skall alla våra insatser från att gynna forskning till att rusta upp företagsområden ses.

Stockholm Busines Region har ett brett uppdrag för framtidens jobb. Samarbetet mellan inte mindre än 50 kommuner i Stockholm Business Alliance för en aktiv företagspolitik är ett annat viktigt redskap för jobb till Stockholm.

Fru ordförande!

Det rödgröna samarbetet skingrades samtidigt som höstlöven. Men på en punkt uppvisar de en trist enighet och verkar inte ha uppmärksammat valresultatet. Jag avser förstås förslaget på en rent ideologisk skattehöjning med 1 800 kronor för varje stockholmare med vanligt jobb.

Extra förvånande är att en del av skattehöjningen tydligen skall tillföras kommunkoncernen. Tala om omvänd Robin Hood!

Detta i ett läge då den jobbpolitik regeringen driver och Stockholmsalliansen förstärker, åstadkommit att skatteintäkterna 2010 stiger med mer än 700 miljoner utöver vad vi vågade räkna med hösten 2009.

I valet valde stockholmarna tillväxtpolitik istället för ideologiska skattehöjningar. Mitt råd är att ni till nästa budget lyssnar på stockholmarna.

Fru ordförande!

Arbetet för miljön och klimatet driver vi för barnens och framtidens skull. Stadsmiljön är en del av Stadens attraktionskraft.  Men det är extra roligt att vi även på detta område har en jobbstrategi.

Genom att ligga i framkant i Hammarby Sjöstad och Norra Djurgårdsstaden läggs grunden för svensk miljöteknik och svenskt miljökunnande på ett sätt som väcker världens intresse – de visar alla besök som strömmar in.

Och världen efterfrågar alltmer allt från smart uppvärmning till sopsugar!

I Kista finns ett av världens ledande kluster för informationsteknik och Norra Stationsområdet blir kluster för hälsovetenskaper.

Vi borde tala ännu mer om allt som sker inom dessa områden genom aktiv samverkan mellan staden, näringslivet och universiteten. Ett samarbete som vi skall fortsätta att bygga ut.

Och med detta yrkar jag bifall till Kommunstyrelsens förslag till budget.

Presskontakt Sten Nordin: Helena Widegren, presschef, 076-12 29 878

Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222