Skip to main content

Sten Nordins inledningsanförande vid budgetfullmäktige 24 november 2010

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2010 10:15 CET

Finansroteln Stockholms stad
Sten Nordin, finansborgarråd

BUDGETFULLMÄKTIGE STOCKHOLMS STAD DEN 24-25 NOVEMBER

STEN NORDINS INLEDNINGSANFÖRANDE

Det talade ordet gäller

Fru ordförande! Stockholmare!

I valet fick Stockholmsalliansen förnyat förtroende av stockholmarna. Ett förtroende vi tar emot på fullaste allvar och med en god portion ödmjukhet.

Vi ser det som ett tydligt uppdrag att fortsätta utveckla Stockholm i frihetlig riktning. Den frihet som skapas när alla kan växa. En stad där individuella lösningar tillåts. Där gemensamma lösningar ofta är nödvändiga, men inte är ett allena rådande påbud från makten. Vi vill fortsätta bjuda in enskilda och företag att bidra till Stockholms utveckling och välfärdens förbättring. I nästa anförande kommer jag tala mer om jobben.

En stad där tryggheten växer. Oavsett om det är den trygghet man som förälder känner när barnet traskar i väg till en skola som levererar. Den trygghet tonåringen borde känna på tunnelbanan på väg hem. Eller den trygghet vi alla borde få känna inför ålderdomen.

Budgetfullmäktige i Stockholms Stadshus. Vi kommer höra många bedyra sin kärlek till Stockholm, dess möjligheter och skönhet. Det är bra, och det är en styrka att vi alla tävlar om att visa kärlek till Stockholm. Men lösningarna är olika, och vi ska inte väja för att tala om de politiska skillnader som finns. Om jobben. Om valfriheten. Om tryggheten. Om ekonomin och skatten.

Som Stockholms finansborgarråd håller jag dock gärna dörren öppen för breda lösningar. Inte minst i frågor som över mandatperioder är avgörande för Stockholms utveckling. Jag har uppmärksamt lyssnat till att Miljöpartiet och till Per Bolunds uttalanden om att samarbete i konkreta frågor inte är uteslutet. Att säga så är att vilja ta ansvar, och det välkomnar jag.

Jag har lika uppmärksamt lyssnat till tystnaden från Socialdemokraterna och Carin Jämtin när det gäller samarbete för Stockholm. Men det kommer kanske något besked idag.

Hela budgeten präglas av det växande Stockholm. Vi får nog gå tillbaka till 1960-talets rekordår att hitta något att jämföra med. Vi bejakar tillväxten av människor. Kunskap, initiativ, ansvar, företagande, omsorg – ja allt det som alla stockholmare bidrar med och gör oss så attraktiva. Under mandatperioden får vi kanske fira Stockholms 900 000 invånare! I så fall lovar jag fest!

Bostadsbyggandet står i fokus. Minst 15000, helst fler. Får människor inte en vettig bostad blir det inget av med någon annan tillväxt. Då kan vi glömma alla de lärare, ingenjörer, vårdbiträden och forskare vi behöver rekrytera i framtiden.

Många nya ryggsäckar för barn kommer att lämna affärernas hyllor 2011 och åren framöver. Vi måste möta alla dessa förväntansfulla barn med en förskola och skola i världsklass. För att klara utbyggnaden finns särskilda uppdrag i denna budget. Oppositionen inbjuds att bidra i det arbetet.

Stockholm skall vara en växande kunskapsstad. Och i en sådan måste det finnas student- och forskarbostäder. Också det är ett tydligt uppdrag i budgeten.

Norra Stationsområdet och Norra Djurgårdsstaden är två framtidsprojekt av nationell dignitet. Ambitionerna för forskning och för morgondagens miljö i dessa områden kommer att skapa värden för hela nationen. Här tar Stockholm ett ansvar långt utöver vad man kanske förväntar sig av en kommun. Men det är absolut vad man ska förvänta sig av en stad i världsklass.

Slussen är en av frågorna där vi fattade ett viktigt delbeslut strax före sommaren om ekonomin och trafiklösningen. Under 2011 måste vi fatta de resterande besluten om funktion och gestaltning. Här blir det upp till bevis när det gäller förmågan till ansvar. Oppositionen inbjuds till samtal i vår.

Spårväg City fortsätter som ett viktigt pilotprojekt för moderna transporter och ambitionerna att knyta samman Stockholms olika delar. Slipsnissar och skolbarn kommer att trängas på de moderna spårvagnarna. Låt inte felsökeri rasera den visionen. Alliansen fortsätter ett ansvarsfullt arbete tillsammans med SL och Landstinget kring morgondagens transporter.

Fru ordförande!

Man minns ofta bäst det man hört senast. Jag har nämnt många viktiga frågor i vår budget. Men nu skall jag tala om kärnan.

När jag hör om dementa, inlåsta på personaltomma avdelningar, fylls jag av vrede. Inga förklaringar hjälper. Ingen, jag säger ingen, skulle själv vilja bli behandlad så.

Stockholm har genom Ewa Samuelssons initiativ kartlagt vilka behov vi har för att skapa en bättre och värdigare demensvård. 400 nya tjänster krävs. Då skall de också levereras. Budgeten pekar ut ett mål att klara detta på tre år. Inte för att pengar saknas utan det tar tid att skapa dessa nya tjänster och rekrytera personal. Vi skall bygga en demensvård i världsklass. Inte för att ha något att skryta med utan för att värdigheten kräver det.

Parboendegarantin är lika viktig för värdigheten. Idag inser vi till och med värdet av att par får möjligheten att bo ihop på BB de dagar man vistas där. Men plötsligt i äldrevården skall en tvångsskilsmässa tillåtas! Jag säger det igen, ingen, nej ingen skulle acceptera det för egen del. Då ska vi inte utsätta våra äldre för detta. I budgeten ges klara direktiv i denna fråga.

Jag kan inte idag lova att de brister som ändå finns i Stockholms generellt goda äldreomsorg, kan rättas till över en natt. Men jag kan lova, att vi inte ska spara någon energi för att göra jobbet.

En stad i världsklass, sviker inte den som behöver oss.

Och med detta yrkar jag bifall till Kommunstyrelsens förslag till budget.

Presskontakt Sten Nordin: Helena Widegren, presschef, 076-12 29 878

Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222