Skip to main content

Stockholm överträffar EU:s klimatmål

Pressmeddelande   •   Feb 23, 2010 11:55 CET


Idag har miljö- och trafikborgarrådet Ulla Hamilton (M) presenterat Stockholms stads åtgärdsplan för klimat och energi. Rapporten visar att Stockholms klimatarbete redan idag ligger i framkant och listar ytterligare tänkbara åtgärder för att åstadkomma en helt fossilbränslefri stad till 2050. Rapporten kommer att behandlas av kommunstyrelsen under våren.

– Klimatmålet med en 20-procentig minskning av koldioxidutsläppen från 1990 till 2020 som världens länder förväntades komma fram till i Köpenhamn vid COP 15 före jul har vi redan passerat i Stockholm. Därför sätter vi nu upp nya delmål på vägen mot ett helt fossilbränslefritt Stockholm år 2050, säger Ulla Hamilton, miljö- och trafikborgarråd (M).
– Inom ramen för samarbetet Covenant of Mayors kan städerna i välden driva klimatarbetet framåt i snabbare takt än vad länderna förmår. Den genomsnittliga stockholmaren släpper ut lite mer än hälften så mycket koldioxid som den genomsnittliga göteborgaren. Att bo i storstad är inte bara trevligt, det är också det boende som är mest miljö- och klimatvänligt. Det gäller att tänka förnyelsebart när det gäller allt från avfallshatering till kollektivtrafik. Genom förnyelsebart bränsle och effektivare energiavändning kan vi uppnå stora positiva klimateffekter, säger Ulla Hamilton (M).

På väg mot ett fossilbränslefritt Stockholm

  • Dagens utsläppsnivå är 3,4 ton/invånare
  • Beräkningar visar nu att målet om 3,0 ton 2015 kommer att nås
  • 2015 beräknas utsläppsnivån vara 2,8 ton/invånare, detta motsvarar en minskning med 44 procent sedan 1990. Befolkning harunder samma tid ökad med 22 procent.


Presskontakt för Ulla Hamilton:
Helena Öman Pressekreterare 076-12 29 222