Skip to main content

​Stockholms skuldberg växer till 100 miljarder

Pressmeddelande   •   Maj 17, 2017 14:59 CEST

Socialdemokraterna i Stockholm skuldsätter staden med knappt en miljard kronor i månaden. 2022 kommer stadens skuld att uppgå till 100 miljarder kronor om ingenting görs. Moderaterna kräver ett stopp för lånecirkusen.

- Sedan 2012 har Stockholms låneskuld mer än fördubblats. Socialdemokraterna bedriver vackert väder-politik i både Stadshuset och Rosenbad. Det är oansvarigt och kortsiktigt. Vi behöver ett maktskifte för en ansvarsfull finanspolitik, säger Anna König Jerlmyr (M), gruppledare och oppositionsborgarråd.

- Följderna av kraftigt ökande skulder märks inte när räntan är låg. Men precis som för ett hushåll som skuldsätter sig för mycket kommer det att bli synnerligen kännbart när skulden och räntorna ska betalas. Med en skuld på 100 miljarder kronor motsvarar varje procentenhet på räntan en miljard kronor i ökade räntekostnader för stockholmarna, säger oppositionsborgarrådet Anna König Jerlmyr (M).

- Rekordskuldsättningen av Stockholm är djupt oroande. Socialdemokraterna har redan tvingats höja stadens skuldtak två gånger och kommer av allt att döma att behöva göra det en gång till innan valet. Men krisinsikten hos Socialdemokraterna är obefintlig. Socialdemokraterna måste bytas ut innan Stockholms skuldberg blir ohanterligt, säger oppositionsborgarrådet Anna König Jerlmyr (M).

Konjunkturärendet, med planeringsförutsättningar för budget 2018, bifogas som PDF.

Fakta

  • Som en del i Stockholms stads ekonomiska och finansiella styrning behandlas i maj varje år det så kallade konjunkturärendet, med planeringsförutsättningar för kommande års budget, i kommunstyrelsens ekonomiutskott.
  • I konjunkturärendet upprättas en prognosen över kommunkoncernens skuldsättning av stadsledningskontorets opolitiska tjänstemän.
  • Stockholms stads skuldsättning har fördubblats sedan 2012 och uppgick den 30 april 2017 till 38,7 miljarder kronor. Det är den högsta nivån på 15 år.
  • Fortsätter utvecklingen i samma takt som hittills kommer stadens låneskuld att uppgå till 100 miljarder kronor 2022.

Moderaterna i Stockholm - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222

Bifogade filer

PDF-dokument