Skip to main content

Hela Sverige behöver reformer för jobb och tillväxt

Pressmeddelande   •   Jan 04, 2017 14:30 CET

Idag den 4 januari presenterades den parlamentariska landsbygdskommittén. Kommittén presenterar 75 förslag för att stärka utvecklingen i Sveriges glesbygd, bland annat att 10 000 statliga jobb flyttas från Stockholmsregionen. Oppositionsborgarrådet Anna König Jerlmyr (M) är kritisk och efterlyser en politik som gynnar tillväxt i hela landet.

- Jag förstår behovet av en politik som tar hänsyn till landsbygdens behov. Men det är inte genom att ställa stad mot land som vi bidrar till jobbtillväxt i hela Sverige. Åtgärder som främjar jobbtillväxt i glesbygd, som sänkta arbetsgivaravgiftger, behövs även i storstäderna. Likaså måste det till reformer som gör att det lönar utbilda sig i även i Stockholm som med en kunskapsintensiv ekonomi är hela Sveriges tillväxtmotor. Den statliga inkomstskatten som Socialdemokraterna höjt för en miljon människor måste sänkas och värnskatten slopas eftersom de skadar de som väljer att investera i en ingenjörsutbildning, säger Anna König Jerlmyr (M), gruppledare och oppositionsborgarråd.

- Jag är djupt kritisk till den förlegade och statiska syn på jobbtillväxt som Landsbygdskommitténs förslag om att flytta statliga jobb från Stockholm är ett uttryck för. Både Riksrevisionen och Statskontoret har konstaterat att flyttar av jobb ger marginella effekter, dessutom har flyttarna varit kostsamma och påverkat berörda verksamheter negativt. Omvänt har NUTEK konstaterat att Sveriges BNP skulle bli växa med över 150 miljarder kronor och förvärvsfrekvensen öka om regeringen prioriterade infrastrukturinvesteringar till storstadsregionerna. Det skulle gynna hela landet, säger oppositionsborgarrådet Anna König Jerlmyr (M).

- När nu Landsbygdskommitténs förslag går ut på remiss förväntar jag mig att Socialdemokraterna i Stadshuset står upp mot sina partikamrater i regeringen för att främja jobb och tillväxt i hela Sverige. Vi har tidigare kunnat visa enighet över blockgränsen för att främja Stockholms förutsättningar som en dynamisk storstadsregion och Sveriges tillväxtmotor. På senare år har Socialdemokraterna valt att delvis frångå den samsynen i viktiga frågor som exempelvis Sverigeförhandlingen, men jag hoppas att de nu är beredda att ta ansvar och ompröva den inställningen, avslutar oppositionsborgarrådet Anna König Jerlmyr (M).

Moderaterna i Stockholm - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222