Taggar

stockholms stad 1182 moderaterna 1139 stadsbyggnad 286 joakim larsson 259 trafikkontoret 221 anna könig jerlmyr 163 miljö 133 bostäder 97 miljöpolitik 92 äldreomsorg 78 stockholm stad 72 stockholm 54 stadsbyggnadspolitik 53 studentbostäder 50 miljöhuvudstad 50 ytterstadsutveckling 48 jobb 40 idrott 39 vänstermajoriteten 37 stadsmiljö 34 slussen 32 stockholms unga 32 förbifart stockholm 31 ungdomsfrågor 27 trygghet 26 socialpolitik 25 infrastruktur 25 anna könig jerlemyr 25 stadshuset 25 framkomlighet 24 folkpartiet 22 södermalm 22 norra djurgårdsstaden 22 kollektivtrafik 21 stockholms hamnar 21 exploateringsnämnden 20 trafik 20 val 2010 20 helena bonnier 20 arbetsmarknad 20 skola 19 marie ljungberg schött 19 sommarjobb 19 trafikborgarråd 19 christer g wennerholm 18 catharina elmsäter-svärd 18 framkomlighetsstrategin 18 arkitektur 18 socialdemokraterna 17 nya moderaterna 17 trafikpolitik 17 ole-jörgen persson 17 regeringen 16 bo sundin 16 hemtjänst 16 hemlöshet 16 trafik- och renhållningsnämnden 16 hyresrätter 15 rinkeby 15 bostad 15 bromma flygplats 15 järvalyftet 14 cykling 14 sl 14 centerpartiet 14 cecilia brinck 14 alliansen 14 lotta edholm 13 förbifarten 13 polisen 13 bromma 13 järvafältet 13 ekonomi 13 tillväxt 13 budget 13 förskola 13 nya slussen 12 spånga-tensta 12 it 12 nelson mandela-priset 11 kristdemokraterna 11 ulf kristersson 11 tensta 11 oppositionsborgarråd 11 cykel 11 christoffer järkeborn 11 utbildning 11 kultur 11 tina ghasemi 10 hornsgatan 10 trafikverket 10 järva 10 jobbtorg 10 trädmord 10 hagastaden 10 ewa samuelsson 10 idrottsnämnden 10 miljöpartiet 10 konstgräs 10 gång- och cykelbanor 9 Visa alla taggar
Media-no-image

Ulla Hamilton: IT gör världens städer grönare

Pressmeddelanden   •   2011-05-12 10:34 CEST

I dag arrangeras Stockholm Summit on Service Innovation in Cities på Kistamässan. Entreprenörer, experter, beslutsfattare och andra representanter från Stockholm och flera städer runt om i världen möts för att diskutera hur de tillsammans kan bygga framtidens smarta samhällen. Företagarborgarrådet Ulla Hamilton, som medverkar under dagen, kommenterar.

Ulla Hamilton: Tanka elbilen med mobilen

Ulla Hamilton: Tanka elbilen med mobilen

Pressmeddelanden   •   2011-03-17 13:37 CET

I parkeringshuset Vartofta på Södermalm öppnar Stockholm Parkering och Fortum i dag de första laddstolparna där laddning, betalning och identifiering av lediga stolpar sker med hjälp av mobilen. Ett sms skickas iväg när laddningen påbörjas respektive avslutas.

Media-no-image

Ulla Hamilton: Riktad kontroll av avfallshämtning ger fler vita abonnemang

Pressmeddelanden   •   2011-02-01 06:00 CET

På uppdrag av trafik- och renhållningsnämnden har trafikkontoret sedan våren 2010 gjort kontroller för att identifiera verksamheter som har mer avfall än vad som är registrerat. Trafikkontorets kontroller har resulterat i en kraftig ökning av abonnerad avfallsvolym bland de restauranger och caféer som granskades.

Media-no-image

Ulla Hamilton: Stockholm arbetar ambitiöst för att göra avfall till biogas

Pressmeddelanden   •   2011-01-31 12:55 CET

Stockholms stad arbetar målmedvetet för att öka andelen avfall som kan omvandlas till biobränsle. Dock räknas inte matavfall som mals genom köksavfallskvarn inte in i det statliga miljömålet, vilket påverkar statistiken. Borgarrådet Ulla Hamilton (M) kommenterar:

Media-no-image

Ulla Hamilton: Klimatpakten växer

Pressmeddelanden   •   2011-01-28 06:30 CET

Media-no-image

Hamilton/Ankersjö: Lösningar för luftkvalitén måste sökas på bred front

Pressmeddelanden   •   2010-12-06 13:19 CET

Majoriteten i Stadshuset är överrens om att det är viktigt att titta på alla möjliga åtgärder som står tillbuds för att klara luftkvaliteten i Stockholm. För att lösa problemen på lång sikt krävs ett helhetsgrepp i frågan, från stadens, men inte minst från regeringens sida, där effekten av befintliga åtgärder noga utreds och där nya åtgärder på bred front inventeras.

Regina Kevius: Spadtag taget för Nya Sätra Ridanläggning

Regina Kevius: Spadtag taget för Nya Sätra Ridanläggning

Pressmeddelanden   •   2010-12-03 15:00 CET

I dag fredag tog idrottsborgarrådet Regina Kevius ett symboliskt spadtag för en ny ridanläggning i Sätraskogen. Den nya anläggningen, som byggs med miljöprofil, beräknas ta 20 månader att färdigställa och byggs till en kostnad om ca 102 miljoner kronor.

Media-no-image

Ulla Hamilton: Oslo tar efter Stockholm och startar en Klimatpakt

Pressmeddelanden   •   2010-11-29 12:46 CET

I dag hålls avsparksmöte i Oslos Naering for Klima. Idén har hämtats från Stockholm stads Klimatpakt som startades för tre år sedan och idag har 127 medlemsföretag. Oslo startar med tio medlemmar och företagarborgarrådet Ulla Hamilton är inbjuden att berätta om Stockholms initiativ.

Media-no-image

Ulla Hamiltons inledningsanförande i budgetfullmäktiges trafik- och infrastrukturdebatt 24 november 2010

Pressmeddelanden   •   2010-11-24 17:10 CET

Stockholms stads trafik- och arbetsmarknadsborgarråd Ulla Hamilton (M) inledde budgetfullmäktiges debattdel som berör trafik- och infrastrukturfrågorna. Det talade ordet gäller.

Media-no-image

Ulla Hamilton: En morot i tanken

Pressmeddelanden   •   2010-11-23 06:00 CET

Skolor som sorterar sitt matavfall sparar både pengar och miljön. Upp till 40 % av maten på skolorna slängs. Med matavfallsutsortering minskar skolorna matsvinnet och samtidigt sin klimatpåverkan. Skolorna får minskade kostnader för avfallshanteringen och bidrar till att biogasproduktionen i Stockholm ökar. Borgarrådet Hamilton (M) kommenterar.

Media-no-image

Ulla Hamilton: Stockholmsbilisterna kan påverka stockholmsluften

Pressmeddelanden   •   2010-11-12 06:00 CET

”Rädda storstadsdjungeln! Dra in klorna och välj dubbfritt för stockholmsluften” är budskapet för stadens kampanj, som inleds i helgen. "Alla mår bra av att vi får ner hälsofarliga partikelhalterna i Stockholm", säger trafik- och arbetsmarknadsborgarrådet Ulla Hamilton (M) i en kommentar till den nya kampanjen från Stockholms stad.

Media-no-image

Ulla Hamilton: Stockholm huvudtalare på Hållbarhetskonferens i Berlin

Pressmeddelanden   •   2010-11-03 06:20 CET

Tysklands forsknings- och utbildningsdepartement anordnar för sjunde året i rad ett Hållbarhets Forum. Temat för året är Internationell forskning för hållbar utveckling. Stockholm är inbjuden i egenskap av europeisk miljöhuvudstad, och kommer både att hålla inledningsanförandet dag två och delta i panelen.

Media-no-image

Hamilton/Ankersjö: Nu arbetar Stockholm mot nästa Miljöhuvudstadsutmärkelse

Pressmeddelanden   •   2010-10-21 08:11 CEST

Idag talar borgarrådet Ulla Hamilton på Stockholms Miljöhuvudstadskonferens, EGCC. I och med den nya mandatperioden lämnar Ulla Hamilton (M) över stafettpinnen till nya stadsmiljöborgarrådet Per Ankersjö (C). Samtidigt vill Ulla Hamilton understryka att hennes miljöengagemang kommer att slå igenom även i hennes nya ansvarsområden, inte minst företagarfrågor.

Media-no-image

Ulla Hamilton: Stockholms gröna exempel redovisas på Nordic Green Building Summit

Pressmeddelanden   •   2010-10-05 13:03 CEST

Idag håller US Green Building Council en nordisk konferens i Stockholm. Rådet är ansvariga för den amerikanska miljömärkningen av byggnader, LEED. Stockholms miljö- och trafikborgarråd är inbjuden att tala om hur staden kan uppmuntra utvecklingen av miljömärkta byggnader i Stockholm.

Media-no-image

Ulla Hamilton: Svenska Aerogel utsågs till Cleantech Company of the Year 2010 vid Stockholm Cleantech Venture Day

Pressmeddelanden   •   2010-10-01 09:29 CEST

Under Stockholm Cleantech Venture Day i Kista har 25 utvalda cleantechföretag fått presentera sig både på scenen och vid snabba möten under dagen. Vinnare blev Svenska Aerogel i Gävle som utvecklat ett aerogelmaterial med stor potential bland annat inom byggindustrin.

Media-no-image
Ulla Hamilton: Vi fortsätter att bygga framtidens fordonsgasnät

Ulla Hamilton: Vi fortsätter att bygga framtidens fordonsgasnät

Pressmeddelanden   •   2010-09-15 15:51 CEST

Idag, onsdag 15 september, invigde Ulla Hamilton (M) tillsammans OKQ8 och E.ON en ny station för fordonsgas i Rinkeby, Stockholm. Stationsöppningen är ännu ett steg i ett långsiktigt samarbete mellan OKQ8 och E.ON med målsättningen att tillsammans bygga Sveriges största fordonsgasnät.

Media-no-image

Ulla Hamilton: Startskott för Stockholms nya cykelplan

Pressmeddelanden   •   2010-09-10 14:15 CEST

Idag inleddes arbetet med Stockholms nya cykelplan med att Trafikkontoret anordnade ett möte där representanter från samtliga intresseorganisationer deltog.

Media-no-image

Ulla Hamilton: Stockholms klimatpakt sprider sig i världen

Pressmeddelanden   •   2010-09-07 14:48 CEST

Nätverket Klimatpakten, som startades 2007 på initiativ av miljö- och trafikborgarrådet Ulla Hamilton i Stockholm stad, har vuxit till 127 medlemsföretag. Idag håller Stockholms Klimatpakt sin årliga konferens. 150 deltagare träffas och byter erfarenheter och delar med sig av klimatsmarta tips. I år finns även representanter från Tokyo, Århus, Esbo och Köpenhamn i publiken.

Media-no-image

IDAG, pressträff med fototillfälle: Vi vill knyta samman länets cykelbanor

Pressmeddelanden   •   2010-09-06 07:00 CEST

Idag, måndag den 6 september bjuder moderata företrädare för fem kommuner i Stockholms län in till pressträff på cykel om utvecklat cykelnät för bättre möjligheter till cykelpendling över kommungränserna. OBS! Pressträffen utgör ett utmärkt fototillfälle.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.