Skip to main content

Tina Ghasemi: Stockholms stad når bredbandsmålet nästa år

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2011 15:21 CET

Finansroteln, Stockholms stad
Ordförande i Stokab  och IT-politisk talesperson för Moderaterna i Stockholm Tina Ghasemi (M) 

Nästa år kommer Stockholm uppnå det svenska bredbandsmålet att 90 procent ska ha tillgång till 100 Mbit/s. Därmed klaras målet hela åtta år före regeringens tidsplan, sa Tina Ghasemi, Moderaternas IT-politiske talesperson i Stockholm och ordförande i STOKAB, i samband med att Stockholms stads budget debatterades.

Sedan 2007 pågår en massiv utbyggnad av nätet för att nå hushållen i alla flerfamiljshus. I år kommer fastigheter med 290 000 hushåll i Stockholm ha anslutas till fiber. Under 2012 färdigställsutbyggnaden då fastigheter med ytterligare 110 000 hushåll ansluts.

– Stockholms kraftfulla utbyggnad av nätet ger människor och företag i Stockholm stora möjligheter att nyttja och skapa smarta och innovativa tjänster. Stockholm är i dag en IT-stad I världsklass, säger Tina Ghasemi (M).

– Framöver måste dock Stockholm vara ytterst försiktig med fortsatta investeringar i IT-infrastruktur för att den av Post- och Telestyrelsen beslutade prisregleringen inte ska påverka stadens ekonomi negativt, säger Tina Ghasemi (M).

Bakgrunden är att PTS i våras beslutade att införa en prisreglering av svart fiber, den grundläggande IT-infrastrukturen för bredband, telefoni och TV. Deloitte, som på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) analyserat prisregleringen, visar att prisregleringen inverkar negativt på bredbandsutbyggnaden och försätter bredbandsaktörerna i svår ekonomisk situation.

Stockholm är en av de fyra svenska kommuner (Stockholm, Solna, Sundbyberg och Skellefteå) som av Bredbandsforum, som är tillsatt av regeringen, redan i dag anses ha tillräcklig bredbandsutbyggnad för att klara framtidens utmaningar.

Mer information:

För att ta del av förslaget till budget för Stockholms stad 2012 som just nu behandlas av budgetfullmäktige i sin helhet besök länk:
http://stockholm.se/Global/Om%20Stockholms%20stad/Ekonomi%20och%20budget/Budget%202012/budgetpresentation_2012_sn.pdf

Se också:
http://stockholm.se/OmStockholm/Dina-skattepengar/Budgetforslag-2012/

SKL:s kommentar till prisregleringen:
http://www.skl.se/press/nyheter_2/risk-att-bredbandsutbyggnaden-avstannar

Konsultbolaget Deloittes analys av prisregleringen:
http://www.skl.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=11267b1f-3c98-42da-a166-5177168cd8d1&filename=regleringen+av+marknad+4.pdf&mediaarchive_ForceDownload=true

Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222