Skip to main content

Ulf Kristersson: Minskad alkoholkonsumtion men ökad andel som provat narkotika

Pressmeddelande   •   Sep 06, 2010 12:30 CEST

Social- och arbetsmarknadsroteln i Stockholms stad
Socialborgarrådet Ulf Kristersson

Stockholmenkäten,som är en totalundersökning, har nyligen genomförts. Totalt har drygt 11.000 elever i Stockholms skolor svarat på frågor om missbruk, psykisk ohälsa, tobak, alkohol samt mobbing och brott. Undersökningen visar på såväl förbättringar bland Stockholms elever som utmaningar.

– Det bra att allt fler skjuter på sin alkoholdebut och att fler yngre inte dricker alls. Det är dock oroande att det är en liten men ökande grupp har testat knark, säger socialborgarrådet Ulf Kristersson.

Undersökningen är nedbruten på stadsdelsnämndsnivå för att skapa ett underlag för varje stadsdel att genomföra riktade satsningar mot just de utmaningar som är störst i det egna området.

– Stockholmsenkäten är ett unikt verktyg att på lokal nivå kunna se var de största utmaningarna finns. Generella insatser över hela staden är inte lika effektiva som stadsdelarnas riktade insatser. Vi ser att innerstadsstadsdelarna har ett viktigt arbete framför sig när det gäller alkohol och de västra ytterstadsområdena när det gäller brott och våld, fortsätter Socialborgarrådet Ulf Kristersson, (M).

Bifogad promemoria sammanfattar resultaten från Stockholmsenkäten.

Pressnummer till Moderaterna i Stockholms stad och län: 08 - 676 81 80

Presschef för Moderaterna i Stockholms stad och län är Helena Widegren som också ansvarar för finansborgarrådet Sten Nordins presskontakter. Övriga presskontakter är Helena Öman, Oliver Carrà, Håkan Filipsson, Caroline Karlsson, Sara Dennås och Cherine Khalil.

Bifogade filer

PDF-dokument