Skip to main content

Ulla Hamilton: Cykelsatsning om 76 miljoner kronor till Söderort

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2011 14:48 CET

Trafik- och arbetsmarknadsroteln, Stockholms stad
Trafik- och arbetsmarknadsborgarrådet Ulla Hamilton (M) 

Vid trafik- och renhållningsnämndens sammanträde torsdagen den 24 november förväntas genomförandebeslut fattas för omfattande cykelåtgärder i Söderort på Nynäsvägen och Folkparksvägen till ett sammanlagt värde på 76 miljoner kronor. Trafikborgarrådet Ulla Hamilton kommenterar besluten.

– Det är glädjande att Nynäsvägen som länge varit ett hinder för cykelframkomligheten nu åtgärdas i samband med bulleråtgärderna i området genomförs, säger Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd och ordförande i trafik- och renhållningsnämnden i Stockholms stad.

Nynäsvägens lokalkörbanor som länge har varit en svag länk för cykelframkomligheten får nu dubbelriktade cykelbanor tillsammans med andra åtgärder till en kostnad på 42 miljoner kronor. Åtgärderna vid Folkparksvägen bidrar till ökad framkomlighet och trafiksäkerhet för cyklister och övriga trafikslag och uppskattas kosta 34,1 miljoner kronor.

– Utvecklingen av Folkparksvägen till viktig tvärförbindelse för cyklister i Söderort kommer att bidra till ökad framkomlighet och trafiksäkerhet för alla trafikanter, säger Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd i Stockholms stad.

För att ta del av ärendena till nämnden den 24 november se länkar nedan:

Genomförandebeslut Nynäsvägen:
http://db.tt/HeP5W7no

Genomförandebeslut Folksparksvägen:
http://db.tt/xMaYjhZO 

Om beslutsärendena för Nynäsvägen respektive Folkparksvägen:

Nynäsvägen
I cykelplanen för Stockholms ytterstad, som trafiknämnden beslutade om 2005-10-25, föreslås cykelbanor längs Nynäsvägens lokalkörbanor för att skapa gena och sammanhängande cykellänkar i söderort. Cykelstråket är ett av söderorts största och sträckan har länge varit den felande länken i cykelvägnätet.

Nynäsvägens lokalkörbanor är enkelriktade och då cyklandet sker i blandtrafik innebär detta att även cykellösningen är enkelriktad, vilket leder till besvärliga och tidskrävande omvägar för cykeltrafiken. Trafikmängden på lokalkörbanorna är relativt hög, då en viss smittrafik sker från Nynäsvägen, och bidrar till en otrygg miljö för cyklisterna. Projektet är beräknat till 42 miljoner kronor.

Folkparksvägen
Trafik- och renhållningsnämnden beslutar om enkelriktade cykelbanor längs hela Folkparksvägen. Förslaget innebär även trafiksäkerhetsåtgärder för fotgängare så som genomgående gångbanor, stopphållplats samt breddning av refugklackar vid övergångsställen. Åtgärderna längs Folkparksvägen kommer att bidra till att framkomligheten för cyklister och trafiksäkerheten för all trafikanter ökar. Cykelbanorna binder samman och skaparen tvärförbindelse mellan två befintliga cykelstråk. Projektet är beräknat till 34,1 miljoner kronor.

Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222