Skip to main content

Ulla Hamilton deltar i "New York City Global Partners Summit" 2-4 november

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2011 13:45 CET

Trafik- och arbetsmarknadsroteln, Stockholms stad
Trafik- och arbetsmarknadsborgarrådet Ulla Hamilton (M) 

Stockholms stads trafik- och arbetsmarknadsborgarråd Ulla Hamilton (M) representerar Stockholms stad genom deltagandet i konferensen "New York City Global Partners Summit" som hålls i New York 2-4 november. New York City Global Partners Summit är ett samarbete kring innovation, ekonomisk tillväxt och strategier för nya arbetstillfällen mellan New Yorks borgmästare Michael Bloomberg, New York Global Partners, Columbia Universitetet samt New York City Economic Development Corporation.

– Stockholm har ett högt anseende internationellt för det långsiktiga arbetet för att stimulera innovation och tillväxt. I samband med New York City Global Partners Summit vill jag naturligtvis dela med mig av hur Stockholms stad arbetar med dessa viktiga frågor. Samtidigt är det är ett bra tillfälle att lyssna till andra städers erfarenheter på områdena innovation och tillväxt, säger trafik- och arbetsmarknadsborgarrådet Ulla Hamilton (M) som i dag medverkade vid en paneldiskussion i samband med konferensen.

Temat för konferensen är “Business Innovation and Entrepreneurship: City Strategies”. Ett stort antal städer är inbjudna och målet är att belysa strategier som olika städer har för att möta utmaningar i en alltmer konkurrensutsatt global miljö. Fokus är på hur innovation kan stimulera som ett led i att skapa ekonomisk tillväxt och nya arbetstillfällen. Mötet avser samla politiker samt inflytelserika representanter från näringsliv och universitet.

Tjugotre städer från tjugoen länder är representerade vid konferensen, bland dessa finns Bangalore, Ho Chi Minh City, Barcelona, Berlin, Bucharest, Budapest, Buenos Aires, Panama City, Tel Aviv, Tokyo och Montréal bland andra. Konferensen stöds av bland annat Världsbanken.

Under dagen kan delar av konferensen följas via websändning på länk:
www.nyc.gov/globalpartners/2011summit 

 

Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222