Skip to main content

Ulla Hamilton: Fastighetsägarna en viktig pusselbit i näringlivets hållbarhetsarbete

Pressmeddelande   •   Nov 17, 2010 09:27 CET

Trafik- och arbetsmarknadsroteln i Stockholms stad

Borgarrådet Ulla Hamilton (M)

2010-11-17

PRESSMEDDELANDE

Stockholms fastighetsägare bidrar till Stockholms miljöprofil genom att visa upp flera goda exempel på gröna byggnader. Under miljöhuvudstadsåret har trycket från utländska studiebesök varit ovanligt stort. Ulla Hamilton, borgarråd i Stockholm uppmanar idag Fastighetsägarna i Stockholm att fortsätta att visa framfötterna och föregå med gott exempel.

– Stockholm fick miljöhuvudstadsutmärkelsen för det historiska arbetet liksom våra mål inför framtiden. Det är viktigt att framhålla att priset inte bara är stadens utan även stockholmarna och företagen som verkar här. Jag vill uppmana fastighetsägarna att ta fasta på detta och fortsätta bidra med goda exempel, säger företagarborgarrådet Ulla Hamilton (M)

-En effektiv avfallshantering är en absolut förutsättning för en hållbar stadsutveckling. För att avfallet ska kunna energiåtervinnas är det viktigt att utsorteringen av farligt avfall och materialåtervinningen är god. I detta arbete är det viktigt att staden samverkar med materialbolag och fastighetsägare för att underlätta för stockholmarna så att det blir lätt att göra rätt, säger företagarborgarrådet Ulla Hamilton(M)

Föreningen Fastighetsägarna i Stockholm firar idag 140 år och Ulla Hamilton talar på deras jubileum.

Ulla Hamilton bloggar även på ullahamilton.se i ämnet.

Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222