Skip to main content

Ulla Hamilton: Lättare att cykla och promenera vid Tegelbacken

Pressmeddelande   •   Feb 10, 2011 15:32 CET

Trafik- och arbetsmarknadsroteln, Stockholms stad
Trafik- och arbetsmarknadsborgarrådet Ulla Hamilton (M)

Vid trafik- och renhållningsnämndens nästa sammanträde den 17 februari föreslås nämnden ta beslut om att satsa 13 miljoner kronor på att förbättra säkerheten och framkomligheten för cyklister och fotgängare vid Tegelbacken.

– Insatserna vid Tegelbacken där vi satsar 13 miljoner kronor kommer att göra mycket för att förbättra situationen. Vi åtgärdar en otillfredsställande trafiksituation för gång- och cykeltrafikanter vid Tegelbacken genom insatser som höjer både framkomlighet och trafiksäkerhet, säger Ulla Hamilton, trafikborgarråd i Stockholms stad.

– Tegelbacken har historiskt varit en trafikmässigt utmanade plats där många trafikslag möts och måste samsas om utrymmet. I Stockholm väljer allt fler cykeln och därför är det viktigt att fortsätta arbetet med att underlätta och förbättra för cykeltrafiken, säger Ulla Hamilton, trafikborgarråd i Stockholms stad.

– Vid det mest belastade avsnittet vid Tegelbacken passerar det cirka 13 500 cyklister per dygn och därför är dessa åtgärder betydelsefulla för att underlätta att allt fler cyklar. Cykeln som transportmedel är ett viktigt inslag i hur vi ska klara framkomligheten i det växande och moderna Stockholm, säger Ulla Hamilton, trafikborgarråd i Stockholms stad.

Förslaget innehåller breddning av cykelbanan på sträckan Stadshusbron till Vasabron samt mindre åtgärder på räcken och belysning. Budget för projektet beräknas till 13 miljoner kronor. Trafik- och renhållningsnämnden behandlar ärendet på sammanträdet den 17 februari.

Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222