Skip to main content

Ulla Hamilton (M): 230 feriearbetare ska göra Stockholm vackrare

Pressmeddelande   •   Jun 20, 2013 11:57 CEST

Trafik- och arbetsmarknadsroteln, Stockholms stad
Trafik- och arbetsmarknadsborgarrådet Ulla Hamilton (M)

Igår antog kommunstyrelsen tertialrapport 1, där 6,2 miljoner kronor beviljades för projektet Vackra Stockholm. Projektet sk bidra till en attraktiv stadsmiljö, feriearbeten och ökad trygghet. Cirka 230 unga stockholmare får genom beslutet chansen att feriearbeta genom att rusta upp staden. Det kan till exempel handla om att fräscha upp parker, stigar, motionsspår eller skolgårdar.

– Vi får en vackrare stad samtidigt som fler ungdomar får in en fot på arbetsmarknaden. Det är otroligt viktigt inför framtiden, och jag är glad att vi kan satsa på detta, säger Ulla Hamilton (M), trafik- och arbetsmarknadsborgarråd i Stockholms stad.

– Stockholms stad erbjuder rekordmånga ungdomar sommarjobb i år. De slutgiltiga siffrorna får vi först efter sommaren, men nära 6 000 ungdomar har hittills blivit erbjudna feriejobb, vilket är mycket glädjande, avslutar Ulla Hamilton (M), trafik- och arbetsmarknadsborgarråd i Stockholms stad.

Fakta:
·  Kommunstyrelsen ska i samråd med berörda nämnder och bolagsstyrelser leda ett projekt under namnet ”Vackra Stockholm”.
·  Uppdraget innebär att identifiera begränsade projekt i staden som kan hjälpa till att försköna stadsmiljön så som skolgårdar, parker, stigar, torg, badplatser, motionsspår, viadukter och andra publika platser i staden.
·  Arbetet ska löpa under minst två år med start sommaren 2013 och i de olika upprustningsprojekten ska feriearbetare engageras.
·  15 mnkr är avsatt i budgeten.

Beviljade medel inom ramen för Vackra Stockholm i T1:
Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta, 0,3 mnkr
Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby, 1,1 mnkr
Stadsdelsnämnd Kungsholmen, 0,7 mnkr
Stadsdelsnämnd Norrmalm, 0,6 mnkr
Stadsdelsnämnd Östermalm, 0,3 mnkr
Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör, 0,3 mnkr
Stadsdelsnämnd Skarpnäck, 1,3 mnkr
Stadsdelsnämnd Farsta, 0,2 mnkr
Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen, 0,2 mnkr
Stadsdelsnämnd Skärholmen, 0,8 mnkr
Idrottsnämnden 0,4 mnkr
Summerar till 6,2 mnkr

Läs ärendet Tertialrapport 1: http://insyn.stockholm.se/ks/insyn.aspx?page=agenda&nodeid=534415

Presskontakt:
Aaron Korewa, pressekreterare, 076-12 29 201 alt. genom M-pressjour 08-508 29 222

Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222