Skip to main content

Ulla Hamilton (M)/ Anna König Jerlmyr (M): Stora förbättringsmöjligheter för stadsdelsnämndernas arbetsmarknadsinsatser

Pressmeddelande   •   Jun 11, 2013 06:00 CEST

Trafik- och arbetsmarknadsroteln, Stockholms stad
Arbetsmarknadsborgarrådet Ulla Hamilton (M)

Socialroteln, Stockholms stad
Socialborgarrådet Anna König Jerlmyr (M)

En ny kartläggning visar att det finns skillnader i hur stadsdelsnämnderna i Stockholms stad valt att organisera sina arbetsmarknadsinsatser. Det innebär stora skillnader för den enskilde i utformning och omfattning av stöd och insatser beroende på var i staden de bor. Kartläggningen behandlas vid arbetsmarknadsnämndens sammanträde den 18 juni och socialnämndens sammanträde den 11 juni.

- Det är viktigt att skapa ett enhetligt system för att kunna följa upp och utvärdera alla arbetsmarknadsinsatser som finansieras av staden.  Slutrapporten hjälper oss en bit på vägen i att identifiera vad som kan förbättras. Konkreta förslag på åtgärder får vi återkomma med, så att vi arbetar så effektivt som möjligt med att stötta stockholmare till egen försörjning, säger Ulla Hamilton (M), arbetsmarknadsborgarråd i Stockholms stad.

Slutrapporten efterfrågar bland annat mer samverkan och samordning för att säkra likställigheten för invånarna i Stockholm.

- Kartläggningen visar att det finns ett utvecklingsarbete att göra för att fler stockholmare med ekonomiskt bistånd ska få rätt insatser så att de snabbare kan komma i jobb. Vi behöver fokusera på att öka likställdheten i staden – stockholmarna har rätt till ett bra stöd oavsett var de bor, men det är också viktigt att de som söker arbete får ett brett utbud av insatser att välja på, säger Anna König Jerlmyr (M), socialborgarråd i Stockholms stad.

Fakta:
I Stockholms stads budget för 2012 och 2013 fick arbetsmarknadsnämnden, socialnämnden och stadsdelsnämnderna i uppdrag att kartlägga och utvärdera stadens olika arbetsmarknadsinsatser för de som står långt från arbetsmarknaden. Arbetet är en del av budgetuppdraget ”En väg in”.

I slutrapporten konstateras att det finns skillnader i hur olika stadsdelsförvaltningar valt att organisera sina arbetsmarknadsinsatser. Flera stadsdelsförvaltningar har också ett begränsat utbud av insatser eftersom underlaget på varje stadsdelsförvaltning är för litet.

Stadsdelsnämnderna har också använt medlen mycket olika. En del stadsdelsnämnder definierar feriearbeten som en arbetsmarknadsinsats medan andra inte gör det.

Slutrapporten efterfrågar bland annat mer samverkan och samordning för att säkra likställigheten för invånarna i Stockholm.

Länk till ärendet och rapporten: http://insyn.stockholm.se/soc/insyn.aspx?page=agenda&nodeid=534568

Presskontakt
Aaron Korewa, pressekreterare, 076-12 29 201 alt. genom M-pressjour 08-508 29 222


Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222