Skip to main content

Ulla Hamilton (M): Ett framkomligt Stockholm som är tryggt och snyggt

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2012 17:35 CET

Trafik- och arbetsmarknadsroteln, Stockholms stad
Trafik- och arbetsmarknadsborgarrådet Ulla Hamilton (M)

Stockholm ska vara en levande och växande stad. Stadshusalliansens förslag till budget innehåller en ansvarsfull politik för stadens och regionens transportinfrastruktur med reinvesteringar och fokus på ett framkomligt Stockholm. Det lyfte borgarrådet Ulla Hamilton (M) fram i sitt inledningsanförande under budgetdebatten i Stockholms stad.

– För att öka framkomligheten tar Stadshusalliansen ett helhetsgrepp om transportfrågorna i Stockholms stad. Stomnätsstrategin ska säkra framkomligheten för stombussarna, den nya cykelplanen ska öka cyklingen i staden, den nya parkeringsplanen ska möjliggöra effektivare parkering samt en gods- och leveransstrategi som är under framtagande som ska säkra näringslivets transporter säger Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd i Stockholms stad.

– Bilen kommer att ta plats i Stockholm under överskådlig framtid. Därför ska framkomlighetsstrategin också planera för var bilen ska ta plats. Till skillnad från vissa andra vill vi inte hindra stockholmarna från att ha bil. Stockholm behöver fler parkeringsgarage, fler infartsparkeringar och färre personer som motsätter sig byggande av garage. Jag välkomnar också fler bilpooler och carsharingsystem, säger Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd i Stockholms stad.

Satsningen på Stockholmsvärdarna fortsätter, där personer som stått utanför arbetsmarknaden får ta steget in och bidrar samtidigt till ett vackrare Stockholm och ger turisterna ett vänligt bemötande.

– Vår gröna och blå stadsmiljö är en stor tillgång som är viktig för såväl stockholmarna som för stadens attraktion. Det ska vara lätt att göra rätt. Tillgängligheten till återvinningscentraler eller insamling är därför viktig. Här är mobila insamlingar med sms-tjänster en bra service som fler stockholmare måste få kännedom om, säger Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd i Stockholms stad.

Länk till budget 2013 finns här:
http://www.stockholm.se/budget

Fakta om budgetfullmäktige:
Den 14 och 15 november, från klockan 10.00 båda dagarna, debatterar och beslutar kommunfullmäktige om budgeten för nästa år. Du kan följa debatten på plats i Stadshuset eller via webb-tv, webbradio och närradio på 95,3 MHz. Mer praktisk information om budgetfullmäktige finns här:
http://www.stockholm.se/-/Nyheter/Politik-och-beslut/Cykel-eller-bil-jobb-eller-utbildning---folj-budgetdebatten/

Presskontakt:
Therez Olsson, pressekreterare, 076-12 29 200 alt. genom M-pressjour 08-508 29 222

Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222