Skip to main content

Ulla Hamilton (M): Extra hög standard på utvalda huvudcykelstråk

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2013 06:30 CEST

Trafik- och arbetsmarknadsroteln, Stockholms stad
Trafik- och arbetsmarknadsborgarrådet Ulla Hamilton (M)

Vid ett seminarium i Almedalen idag, tisdag 2 juli, presenterar trafikborgarrådet Ulla Hamilton (M) satsningen på extra hög standard på utvalda huvudcykelstråk. Den genomförs inom ramen för uppdraget i årets budget att inrätta en cykeljour. De berörda huvudcykelstråken bildar ett cykelstomnät som kopplar samman innerstaden och ytterstaden. Målsättningen är att testa om ett huvudcykelstråk med extra hög standard kan bidra till att förbättra förutsättningarna för regelbunden användning av cykel, framför allt vintertid.

– Satsningen på huvudcykelstråk med extra hög standard är ett led i arbetet med att förbättra respålitligheten för de stockholmare som avlastar vägar och kollektivtrafik genom att välja cykeln, säger Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd i Stockholms stad.

– Stockholm växer som cykelstad och då måste vi svara upp mot den ökande cyklingen med satsningar på standard, säger Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd i Stockholms stad.

– Ett sammanhållet nät av huvudcykelstråk med extra hög standard gör att stockholmarna har bättre förutsättningar att planera sin resa, oberoende väderlek, säger Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd i Stockholms stad.

Bifogas kartor över de huvudcykelstråk med extra hög standard i innerstaden, Västerort och Söderort.

Bakgrund Cykeljoursatsning i Stockholms stad:

  • Trafikkontoret har ett uppdrag att prioritera cykel och satsar på cykelfrämjande åtgärder. I budget 2013 anges att en cykeljour ska upprättas och att Trafik- och renhållningsnämnden har tillförts 25 miljoner kronor för detta ändamål. Några exempel på det arbete som görs inom ramen för cykeljour följer nedan.
  • Trafikkontoret har bildat en samlad expertisgrupp utifrån uppdraget i budget om en cykeljour som ska prioritera drift och underhåll på utvalda pendlingsstråk och utveckla det framtida underhållsarbetet på stadens cykelbanor.
  • Trafikkontorets målsättning är att pendlingsstråken för cykel ska vara tillförlitliga ur framkomlighetsperspektiv men även trafiksäkra som en del av strategin för cykelfrämjande åtgärder
  • Hinder och problem på cykelvägnätet felanmäls till 08-6510000 på samma sätt som tidigare.

Presskontakt:
Therez Olsson, pressekreterare, 076-12 29 200 alt. genom M-pressjour 08-508 29 222

Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222