Skip to main content

Ulla Hamilton (M): Flest nyregistrerade turistföretag i Stockholm, enligt Turistnäringens företagarindex

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2013 08:00 CEST

Trafik- och arbetsmarknadsroteln, Stockholms stad
Trafik- och arbetsmarknadsborgarrådet Ulla Hamilton (M)

289 nya turistföretag registrerades i Stockholms län under 2012, vilket är flest antal nyregistrerade turistföretag i Sverige, enligt turistnäringens företagarindex som presenteras i Almedalen i dag. Samtidigt ser nio av tio turistföretagare i länet fortsatt optimistiskt på den ekonomiska utvecklingen för det egna företaget, 29 procent av företagarna planerar för att öka antalet anställda de kommande 12 månaderna.

– Jag är särskilt glad över att nästan en tredjedel av stockholmsregionens turistföretagare vill nyanställa. Det visar att vi är på rätt väg och bådar gott för framtiden, säger Ulla Hamilton (M), arbetsmarknads- och företagarborgarråd i Stockholms stad.

Stockholm ligger två procent över index när det gäller utvecklingen för nyföretagande i relation till antal invånare i Stockholms län. Sammanlagt startades drygt 1 200 turistföretag i Sverige under 2012, vilket är en minskning med sex procent i jämförelse med I fjol.

– Vi har också flest innovativa turistföretag i Stockholm. 36 procent av företagarna har introducerat en innovation i den egna rörelsen under de senaste två åren, vilket kommer Stockholms utveckling till gagn, säger Ulla Hamilton (M), arbetsmarknads- och företagarborgarråd i Stockholms stad.

Fakta
Flest nya företag bildades inom företagskategorin fritids - & nöjesverksamhet, därefter mäss- & kongressföretag och researrangemang/resebyrå samt turist- & bokningsservice. Tillsammans utgör dessa företagskategorier närmare 75 procent av de nyetablerade företagen.
Under 2012 registrerades totalt 71 000 nya företag i Sverige, varav 1 200 är turistföretag. För närvarande finns det närmare 16 500 turistföretag i Sverige, varav 3766 i Stockholms län. 36 procent av turistföretagarna i Stockholm har introducerat en innovation de senaste 24 månaderna. Genomsnittet för Sverige är 30 procent och Stockholm placerar sig i topp tillsammans med Skåne och Blekinge i jämförelse med resten av Sverige.

Nyckeltal Stockholm

  • 289 nya turistföretag 2012 (sju procent färre nya företag jämfört med 2011)
  • 51 procent av turistföretagarna positiva om den egna ekonomiska utvecklingen (jämfört med 69 procent år 2012)
  • 29 procent av turistföretagen avser att anställa personal (jämfört med 28 procent år 2012)
  • 36 procent av turistföretagen har introducerat nya innovationer senaste 24 månaderna (mäts för första gången)

Presskontakt:
Therez Olsson, pressekreterare Moderaterna i Stockholms stad, 076-12 29 200 alt. genom M-pressjour 08-508 29 222

För vidare kontakt för regional rapport:
Peter Lindqvist, VD, Stockholm Visitors Board, 073-083 85 50, peter.lindqvist@stockholm.se
Anneli Sundström, informationschef Rese- och Turistnäringen i Sverige (RTS), 070-250 35 91, anneli.sundstrom@rts.se (om nationell rapport)

Turistnäringens Företagarindex
Turistnäringens Företagarindex presenteras årligen och är framtagen av Rese- och Turistnäringen i Sverige (RTS) i samarbete med regionala turistorganisationer. Sedan 2009 mäter RTS klimatet bland turistföretagarna i Sverige genom en årlig enkätundersökning som tidigare har presenterats under namnet Konjunkturbarometern. Konjunkturbarometern vidareutvecklades under 2012 med två nya områden: Nyföretagande och Framtidens företagande.

Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222