Skip to main content

Ulla Hamilton (M): Jobbtorg Stockholm gör sitt bästa resultat någonsin

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2013 08:15 CET

Trafik- och arbetsmarknadsroteln, Stockholms stad
Trafik- och arbetsmarknadsborgarrådet Ulla Hamilton (M)

Med 56,4 procent avslutade aspiranter under 2012 gör Jobbtorg Stockholm sitt bästa resultat sedan starten 2008. För ungdomsgruppen var det hela 67 procent. Arbetsmarknadsborgarrådet Ulla Hamilton (M) kommenterar rapporten som behandlas vid arbetsmarknadsnämndens sammanträde i dag.

Under 2012 var totalt 7 395 unika individer inskrivna vid Jobbtorg Stockholm. Jämfört med året innan innebär det en minskning med 1 089 aspiranter, eller 13 procent. Under 2011 avslutades 49,4 procent av aspiranterna.

– En nyckel till jobbtorgens framgångar är fokus på matchningen mellan arbetsgivare och arbetstagare med utgångspunkt från aspirantens kunskap och erfarenhet. Det leder till bättre rekryteringar där rätt person hamnar hos rätt arbetsgivare, säger Ulla Hamilton (M).

Under 2012 gick motsvarande 11 personer per dag från utanförskap till egen försörjning genom Jobbtorg Stockholm.

– Särskilda insatser för arbetslösa ungdomar har varit en prioriterad fråga under hela 2012. Utvecklingsprojekten Merit och Filur har kompletterat jobbtorgens ordinarie insatser för unga med särskilda svårigheter att komma ut i arbete eller studier, säger Ulla Hamilton (M).

Tjänsteutlåtandet till underlag för det förväntade beslutet vid arbetsmarknadsnämndens sammanträde i dag den 4 februari 2013 återfinns i sin helhet på länk:
http://insyn.stockholm.se/arbetsmarknad/document/2013-02-04/Dagordning/3/3_%20Verksamhetsber%c3%a4ttelse%20med%20bokslut%202012.pdf

Presskontakt:
Therez Olsson, pressekreterare, 076-12 29 200 alt. genom M-pressjour 08-508 29 222.

Fakta:

  • Jobbtorg Stockholm startade 2008 och har sedan dess stöttat över 17 000 personer från ekonomiskt bistånd till egen försörjning.
  • Arbetet har allt mer inriktats mot att matcha arbetsgivare och aspiranter.
  • Trots en något tuffare arbetsmarknad även i Stockholm är 78 procent av aspiranterna fortfarande självförsörjande sex månader efter avslut från jobbtorgen.

Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222