Skip to main content

Ulla Hamilton (M): Nästan 1 miljon cykelpassager och 1 mil nya cykelstråk visar vårens cykelbokslut

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2013 08:00 CEST

Trafik- och arbetsmarknadsroteln, Stockholms stad
Trafik- och arbetsmarknadsborgarrådet Ulla Hamilton (M)

Stockholms stads satsning på ökad cykling fortsätter samtidigt som cyklingen i Stockholm fortsätter att öka. Under maj månad uppmättes rekordmånga cykelpassager, nästan en miljon (990 264), vid stadens fasta mätstationer. Antalet cykelpassager är det högsta hittills och visar på en fortsatt stark utveckling av cyklandet i Stockholm.

– Det är positivt att cyklingen ökar i Stockholm. Det bidrar till ökad framkomlighet för alla stockholmare, säger Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd i Stockholms stad.

Investeringstakten i ny och förbättrad cykelinfrastruktur fortsätter i hög takt inom ramen för Stockholmsalliansens satsning Cykelmiljarden som löper mellan 2012-2018. Just nu pågår arbete med 14 nya cykelbanor – totalt en mil cykelstråk.

– För att underlätta för en fortsatt ökad cykling fortsätter vi vår satsning inom Cykelmiljarden i hög takt. En mil ny cykelbana är mycket cykelnytta för stockholmarna, säger Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd i Stockholms stad.

Samtidigt byggs 600 nya cykelparkeringar under 2013.

– Vi ser också ett ökat intresse från fastighetsägarna i City för att hitta lösningar i fastigheterna där de kan erbjuda säker cykelparkering för de som har arbetsplatser i fastigheten. Det är mycket välkommet säger Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd i Stockholms stad.

Information om cykelmätningarna: 

  • De fasta mätstationerna står vid Danviksbron, Skansbron, Skanstullsbron, Liljeholmsbron, Munkbron samt Strömbron.
  • Antalet cykelpassager maj månad 2012 var 958 651. Maj månad 2013 uppmättes 990 264 cykelpassager en ökning med 31 613 passager jämfört med året innan.
  • Strömbron är den plats där flest cykelpassager uppmäts, totalt 220 005 cykelpassager under maj månad.
  • I år byggs 600 cykelparkeringar, däribland 216 nya parkeringsplatser i Järnvägsparken. Stadens mål är att anlägga 500 nya parkeringsplatser per år.

Se karta över pågående cykelinvesteringar totalt en mil nya cykelstråk.

Presskontakt:
Therez Olsson, pressekreterare, 076-12 29 200 alt. genom M-pressjour 08-508 29 222

Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222