Skip to main content

Ulla Hamilton (M): Nu öppnar caféet på Strömparterren

Pressmeddelande   •   Jun 18, 2013 13:00 CEST

Trafik- och arbetsmarknadsroteln, Stockholms stad
Trafikborgarrådet Ulla Hamilton (M)

I dag premiärbesökte trafikborgarrådet Ulla Hamilton (M) det nya matcaféet på Strömparterren som officiellt öppnar imorgon. Caféet som går under namnet Koloni Strömparterren kommer att servera mat och dryck med ekologiskt och närodlat i fokus. Strömparterren på Helgeandsholmen vid Norrström är en av Stockholms äldsta allmänna parker, ursprungligen från 1832.

– Strömparterren har historiskt haft ett café och det är glädjande att stockholmare och besökare nu återigen kan avnjuta den vackra miljön med en lunch eller bara en kopp kaffe, säger Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd i Stockholms stad.

– Efter en tids renovering blir Strömparterren med sin nya servering återigen en självklar mötesplats i Stockholm. En pärla i hjärtat av Stockholm, säger Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd i Stockholms stad.

Kontakt Koloni Strömparterren: Jonas Sandström 070-445 21 84

Om matcaféet Koloni Strömparterren:
·  Koloni Strömparterren drivs av Jonas Sandström som också driver matcaféet Koloni på Duvnäs gård i Saltsjö-Duvnäs.

·  Koloni serverar mat med hög ekologisk nivå och KRAV- och Svensk sigill-märkta råvaror

Bakgrund Strömparterren:

  • Strömparterren är en av Stockholms äldsta allmänna parker, ursprungligen från 1832. Den mycket centralt belägna parken som omgärdas av Kungliga slottet, riksdagshuset och Kungliga Operan har renoverats till en kostnad om 27,5 miljoner kronor.
  • Strömparterren har rustats upp och förnyats  till en attraktiv och modern park med förankring i historien. Närmsta grannar är Kungliga Slottet, Riksdagshuset och Kungliga Operan. På Strömparterren finns också medeltidsmuseets entré.
  • Arbetena på parterren startade hösten 2010 gjorde vinteruppehåll 2010/2011 då ett reviderat genomförandebeslut fattades i februari 2011. Parken färdigställdes sommaren 2012. Kostnad för upprustningen är beräknad till 27,5 mnkr.
  • Ny belysning kompletterar gasverkslyktorna och har ägnats särskild omsorg med trygg allmänbelysning och ny effektbelysning på träd. Trappräckena ner till parken har försetts med ledbelysning. Belysningen kan varieras beroende på vardag eller fest. Dammen är försedd med 72 ljuspunkter i fiberoptik.
  • En teknikbyggnad i form av en lätt paviljong är under uppförande och kommer att förses med allmän toalett och pumprum för damm och konstbevattning. Alla gräs- och planteringsytor är försedda med konstbevattning.
  • Under 2013 kommer trafikkontoret och fastighetskontoret tillsammans att utveckla befintlig rålokal under Norrbro till café/restaurang. Uteservering kommer att finnas på parterren som gör parken ännu mer attraktiv och kan förse museets besökare med förplägnad.
  • En  granittrappa har anlagts som möter Norrström. En ny stenhällsyta i svensk granit har anlagts och bildar tillsammans med övriga  granitytor och grusbelagda partier det hårdgjorda golv som skall tåla trycket från många besökare.
  • Befintliga träd har bevarats och försetts med pimpsten/skelettjord för att tåla ökat besökstryck. Åtta lindar har föryngringsbeskärts.

Upprustningen i siffror:Strömparterrens yta: 0,4 ha
Upprustning: total kostnad ca 27 mnkr
Planteringsytor: 316 m2 med 2437 perenner, 1100 lökväxter och 158 kryddörter
Gräsytor: 537m2  med färdig gräsmatta
Granithällar: 474 m2
Granitmurar: 62 lm
Terrazzomurar: 35 lm
Ny trappa: 33m2
Utrustning: 9 blomsterurnor med sommarblommor och kryddörter, 9 uppmålade parkbänkar, 4 papperskorgar, en trädbänk runt kastanjen, ledstråk för synhandikappade, mm

Belysning, 12 gasverkslyktor, 2 belysningsmaster, 72 belysningspunkter i dammen markstrålkastare mm.

Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222