Skip to main content

Ulla Hamilton (M): Ny parkeringsplan för förbättrad framkomlighet

Pressmeddelande   •   Jun 10, 2013 14:00 CEST

Trafik- och arbetsmarknadsroteln, Stockholms stad
Trafikborgarrådet Ulla Hamilton (M)

Vid kommunfullmäktiges sammanträde idag den 10 juni väntas fullmäktige fatta beslut om den nya parkeringsplanen. Parkeringsplanen, som varit ute på bred remiss under hösten, är inriktad på parkering på gatumark, sk kantstensparkering, och är tydligt inriktad mot framkomlighetsstärkande åtgärder. Åtgärderna som beskrivs i planen planeras införas under andra halvåret 2013.

– I ett Stockholm som växer måste vi prioritera den rörliga trafiken, vilket är särskilt viktigt längs våra huvudgator där kollektivtrafiken går och i de mest centrala delarna av staden, säger Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd i Stockholms stad.

– En fungerande parkering är viktig för alla stockholmare, oavsett om man ska ta sig till arbetet i city, uträtta ett snabbt ärende eller lasta varor. Därför är åtgärderna som parkeringsplanen föreslår viktiga, säger Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd i Stockholms stad.

– Sedan år 2000 har Stockholm vuxit med 130 000 invånare. Samtidigt har antalet bilar i kommunen ökat med cirka 44 000. Idag finns det drygt 30 000 kantstensparkeringsplatser i Stockholms innerstad och det finns inte utrymme för fler. Detta visar att vi måste tänka nytt när det kommer till parkeringsfrågorna och utforma en parkeringspolitik som är anpassad till dagens förutsättningar, säger Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd i Stockholms stad.

– Ambitionen med stadens parkeringspolitik är att du ska hitta en parkering – där du behöver den, när du behöver den. Med minskad söktrafik ökar framkomligheten för alla trafikslag. Därför behöver vi även fler parkeringsgarage, så att de som ska parkera en längre tid inte behöver ta plats på gatan, säger Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd i Stockholms stad.

Fakta
•  I ett första skede kommer viktiga sträckor och områden med kantstensparkering i centrala Stockholm att få förändrade parkeringsbestämmelser

•  Detta för att det ska finnas ledig besöksparkering när det efterfrågas

•  På så sätt undviks dubbelparkering, parkeringssöktrafik, och blockering av lastzoner av parkerade bilar

•  Därigenom förbättras huvudgatornas funktion och framkomligheten och trafiksäkerheten ökar för samtliga trafikslag

Den nya parkeringsplanen är en del av arbetet med Stockholms stads framkomlighetsstrategi. Tillsammans med stomnätsstrategin, cykelplanen samt en gods- och leveransstrategi (som är under framtagande) styr parkeringsplanen stadens arbete för att upprätthålla framkomligheten i ett växande Stockholm.

Trafikkontoret har också i uppdrag att i ett vidare skede utreda frågan om parkering i både innerstaden och ytterstaden utifrån ett helhetsperspektiv för framkomligheten.

Se parkeringsplanen med kartor som en bifogad PDF-fil

Presskontakt
Aaron Korewa, pressekreterare, 076-12 29 201 alt. genom M-pressjour 08-508 29 222


Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222

Bifogade filer

PDF-dokument