Skip to main content

Ulla Hamilton (M): Ny strategi för offentlig reklam

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2013 12:30 CEST

Trafik- och arbetsmarknadsroteln
Trafikborgarrådet Ulla Hamilton (M)

Idag väntas trafik- och renhållningsnämndens besluta om att anta en ny reklamstrategi för reklam på offentlig plats. Den nya strategin anger riktlinjer för reklam på offentlig plats och de nyttigheter som staden kräver i motprestation för reklamupplåtelserna. Nyttigheterna är exempelvis lånecykelsystem, offentliga toaletter, papperskorgar och cykelpumpar.

– Den nya reklamstrategins målsättning är att stockholmarna ska få ut så mycket nyttigheter som möjligt för reklamupplåtelserna exempelvis i form av lånecyklar och offentliga toaletter, säger Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd i Stockholms stad.

– Lånecykelsystemet, papperskorgar och de offentliga toaletterna är viktiga tillskott i den offentliga miljön som uppskattas av många stockholmare. Därför är det viktigt att utveckla detta erbjudande till störst nytta för stockholmarna. Det gör vi nu genom att genomföra två olika upphandlingar varav den ena, som rör lånecykelsystemet, kommer att utformas annorlunda än den nu rådande upphandlingen. Detta för att inspirera till innovation och utveckling av tjänsten, säger Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd i Stockholms stad.

Fakta:
Större delen av den löpande reklam som finns på offentlig plats i Stockholm är knuten till två långa och omfattande avtal. Ett avtal med JCDecaux Sverige AB tecknat 1992 (kallat ”1992-avtalet”) och ett avtal med Clear Channel Sverige AB tecknat 2006 (kallat ”2006-avtalet”).

1992-avtalet förlängdes vid utgången 2012 och löper nu ut 2014-12-31. 2006-avtalet löper ut 2017-10-31. 1992-avtalet tecknades innan dagens lagstiftning för upphandling, men bygger på att reklamföretaget levererar ett antal nyttigheter vilka i sin tur finansieras via en kombination av intäkter från reklam och viss ersättning från kommunen. 2006-avtalet har prövats rättsligt och befunnits vara ett koncessionsavtal. Avtalet innebär att reklamföretaget etablerar och driver ett lånecykelsystem som finansieras av en kombination av användaravgifter och reklamintäkter.

Inför utgången av de två avtalen gav Trafik- och renhållningsnämnden 2011-01-18 kontoret i uppdrag att föreslå en strategi.

Se ärendet och den nya strategin på Insyn, punkt 17: http://insyn.stockholm.se/trn/insyn.aspx?page=agenda&nodeid=534319

Presskontakt
Aaron Korewa, pressekreterare, 076-12 29 201 alt. genom M-pressjour 08-508 29 222


Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222