Skip to main content

Ulla Hamilton (M): Nya Klarabergsgatan ska bli attraktivt citystråk

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2013 06:15 CET

Trafik- och arbetsmarknadsroteln, Stockholms stad
Trafik- och arbetsmarknadsroteln, Stockholms stad

Ett idéförslag till ny utformning av Klarabergsgatan i Stockholm City är framtaget. Förslaget innebär förbättrade förutsättningar för gång-, cykel-, och kollektivtrafik och en omledning av biltrafik till närliggande Mäster Samuelsgatan.

– Förslaget, som är i linje med Promenadstaden och Vision City, stärker framkomligheten i området för fotgängare, cyklister och kollektivtrafikresenärer samtidigt som möjlighet ges att göra en välbesökt plats i City mer attraktiv, säger Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd i Stockholms stad.

Dagens biltrafik föreslås ledas om till bland annat närliggande Mäster Samuelsgatan. Det möjliggör för fler uteserveringar, sittplatser för allmänhet och en mer varierad, tillgänglig och levande stadsmiljö längs Klarabergsgatan.

Trafikkontoret i Stockholms stad planerar presentera ett slutligt förslag, efter inhämtning av synpunkter från allmänheten, fastighetsägare och andra intressenter, till trafik- och renhållningsnämnden till hösten 2013.

Högupplösta arkitektskisser på förslag till utformning av Nya Klarabergsgatan finns som bifogad pdf (se nedan). Vid publicering ange: DinellJohansson.

Presskontakt:
Therez Olsson, 076-12 29 200 alt. genom M-pressjour 08-508 29 222.

Bakgrund:

  • Trafik- och renhållningsnämnden gav i uppdrag åt Trafikkontoret att utforma ett förslag till ny utformning för Klarabergsgatan i Stockholm City vid sammanträdet den 24 maj 2012, som ett led av tätskiktsrenoveringen på Sergels torg.
  • Sträckan är i dag ett av Sveriges mest trafikerade gångstråk med 57 000 gående per dygn och en viktig bytespunkt i kollektivtrafik.
  • Det nya förslaget kommer att utöka utrymmet för gångtrafiken. En attraktivare bytesplats för både buss och spårväg, som förlängs från Hamngatan, skapas också.
  • Förslagets dubbelriktade cykelbanor innebär bättre förutsättningar för cyklister.
  • Befintlig biltrafik kommer att ledas om via Mäster Samuelsgatan som också får en ny utformning för att möta nya behov.

Trafikflöden på Klarabergsgatan idag och prognos 2030

I dag 2013

Prognos 2030

Gående: Ca 6800 st per timme

Gående: 9200 st per timme

Bussresenärer: Ca 1300 st per timme i ca 30 bussar

Buss+spårvagn: 5500 st per timme

Bilresenärer: Ca 1200 st per timme i ca 1000 bilar

Bilresenärer: 0 st

Cyklister: Ca 100 st per timme

Cyklister: 200 st per timme

Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222