Skip to main content

Ulla Hamilton (M) presenterar Stockholms arbete med godstransporter vid Viktoria Swedish ICT Forum 2013 för Hållbar mobilitet

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2013 14:01 CET

Trafik- och arbetsmarknadsroteln, Stockholms stad

Trafikborgarråd Ulla Hamilton (M)

Stockholms stad håller just nu på att ta fram en gods- och leveransstrategi, som en del av Framkomlighetsstrategin. Detta som ett led i arbetet att lösa stadens transportutmaningar. Vid dagens konferens i Göteborg beskriver trafikborgarrådet stadens nytänkande arbete.

-  Stockholm växer kraftigt och år 2022 beräknas vi vara en miljon invånare. Men gatuutrymmet växer inte, vilket är anledning till att vi tagit initiativ till en gods- och leveransstrategi för den växande staden, i brett samarbete med åkerinäringen, transportföretagen och fastighetsägarna. Det är bara tillsammans som vi kan lösa framtidens transportutmaningar, säger Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd i Stockholms stad.

Och under 2014 kommer ett pilotprojekt med ”Off peakleveranser” att starta. Det innebär att vissa delar av varudistributionen styrs om till andra delar av dygnet för att undvika de värsta köerna.  Projektet ställer höga krav på distributören, bland annat kommer el-lastbilar, tysta rullburar och andra ljuddämpande åtgärder att användas. Trafikkontoret samarbetar med akademin och näringslivet kring projektet.

-  Gods- och leveranstransporter är livsnödvändiga för affärer och restauranger i Stockholm. Med detta pilotprojekt testar vi en ny metod för att öka framkomligheten för varuleveranser, vilket gynnar näringslivet och i förlängningen stockholmarna, säger Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd i Stockholms stad.

Mer information om Stockholms stads arbete med godsfrågor

·  Trafikkontoret arbetar just nu med att ta fram en gods- och leveransplan inom ramen för Framkomlighetsstrategin. Planen kommer att ge en beskrivning av dagens förutsättningar för godstransporter i staden. En handlingsplan i godsplanen kommer att ge exempel på åtgärder som vidtas för att underlätta framkomlighet och effektivitet i stadens godsflöden. Godsplanen kommer också att diskutera det långsiktiga och proaktiva arbetet med godsfrågorna.

·  Off-peakleveranser: Under 2014 kommer ett pilotprojekt med ”Off peakleveranser” att starta. Off peak innebär att man styr om vissa delar av varudistributionen till andra delar av dygnet. Det kan vara sen kväll, natt eller tidig morgon för att undvika de värsta köerna.  Projektet ställer höga krav på distributören, bland annat kommer el-lastbilar, tysta rullburar och andra ljuddämpande åtgärder att användas. I gengäld bidrar staden med dispens från det gällande nattförbudet av varuleveranser över 3,5 ton (22.00-06.00). Leveranser kommer initialt att genomföras på specifika sträckningar i staden och ske till obemannade lastkajer med såkallade ”slussar”, vilket gör att butiker slipper anställa nattpersonal. Istället står varorna levererade på plats på morgonen redo att packas upp. Trafikkontoret samarbetar med akademin och näringslivet kring projektet.

Mer information om konferensen

·  Viktoria Swedish ICT är ett icke vinstdrivande forskningsinstitut fokuserat på att möjliggöra hållbar mobilitet genom användandet av informations- och kommunikationsteknologi (ICT).

·  Detta är sjunde i året i rad som Viktoria Swedish ICT Forum anordnas. Årets tema är ”Sustainable Mobility in Cities of the world”, där syftet är bland annat sprida kunskap och ge inspiration.  

Mer information om konferensen: https://www.viktoria.se/forum13

 

Presskontakt för Ulla Hamilton (M): Tobias Nässén, tel. 076-122 92 02
 

Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222