Skip to main content

Ulla Hamilton (M): Stockholm står för en tredjedel av landets hotellnätter

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2013 06:30 CET

Trafik- och arbetsmarknadsroteln, Stockholms stad
Trafik- och arbetsmarknadsborgarrådet Ulla Hamilton (M)

Stockholm är fortsatt motorn i Sveriges besöksnäring och antalet gästnätter fortsätter att öka, trots den globala ekonomiska oron. Det visar ny statistik från Stockholm Business Region.

– Med närmare 11 miljoner gästnätter årligen är Stockholm ett av de populäraste resmålen i Europa. Stockholm attraherar många besökare, möten och kongresser även i vikande konjunktur, säger Ulla Hamilton (M), ordförande i Stockholm Business Region.

Enligt statistiken står Stockholm för närmare en tredjedel av antalet internationella gästnätter i Sverige. Under 2012 gjordes 3,5 miljoner internationella gästövernattningar, vilket är en ökning med 1,6 procent. Samtidigt minskade antalet internationella gästnätter i riket som helhet. Stockholm Business Region arbetar inom ramen för Stockholmsstrategin tillsammans med både privata och offentliga intressenter inom besöksnäringen för att utveckla Stockholm som besöksdestination året runt.

– För att Stockholm ska fortsätta växa och stärka sin internationella konkurrenskraft måste vi attrahera ännu fler besökare till Stockholm, säger Ulla Hamilton (M), ordförande i Stockholm Business Region.

Slutsatser i nya statistiken i korthet:
Under 2012 gjordes 10,8 miljoner gästövernattningar i Stockholms län, vilket är en ökning med 3 procent jämfört med 2011 och en fördubbling på tio år.

Under 2012 gjordes 3,5 miljoner internationella gästövernattningar, vilket är en ökning med 1,6 procent. Tyskland är den största internationella marknaden med över 400 000 gästnätter årligen, följt av Storbritannien, USA och Norge.

Samtidigt minskade antalet internationella gästnätter i Sverige som helhet.

Fakta
Antalet kommersiella gästnätter

Region År 2011
År 2012
Förändring (i %)
Stockholms län
10443
10758
3
Hela riket
52624
52845
0.4

Antalet internationella gästnätter

Region
År 2011
År 2012
Förändring (i %)
Stockholms län
3482
3540
1.6
Hela riket
12881
12809
- 0.6

Presskontakt
Therez Olsson, pressekreterare, 076-12 29 200 alt. Genom M-pressjour 08-508 29 222.

Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222