Skip to main content

Ulla Hamilton: Nu återställs Norr Mälarstrand med sex nya pilträd

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2011 12:00 CET

Trafik- och arbetsmarknadsroteln, Stockholms stad
Trafik- och arbetsmarknadsborgarrådet Ulla Hamilton (M)

I dag återställdes Norr Mälarstrands trädbestånd och stadsmiljö i samband med att trafikborgarrådet Ulla Hamilton (M) planterade det första av de sex pilträd som ersätter träd som förgiftades i juni tidigare år. Sedan förgiftningen uppdagats har en rad beslut fattats för att förhindra ytterligare olovliga trädfällningar, även kallade trädmord, och skärpa konsekvenserna i de fall nya ändå sker.

– Jag är glad över att vi så snabbt kunnat återställa Norr Mälarstrand med sex nya pilträd. Stockholmarna älskar det gröna och blå Stockholm, träden och vattenspeglarna tillhör vår stads främsta kvaliteter, dem ska vi värna aktivt, säger trafikborgarrådet Ulla Hamilton (M).

Det första trädet som trafikborgarrådet Ulla Hamilton i dag planterade väger drygt fem ton och kommer med tiden växa i både stam och trädkrona till att bli till och med större än de befintliga träden som finns längs med Norr Mälarstrand.

– Det är tydligt att stockholmarna älskar sina träd, det är ett engagemang vi vill ta vara på. Jag uppmanar alla att vara uppmärksamma och larma Trafikkontoret vid misstankar. Nu har vi initierat ett flertal insatser för att stävja nya trädmord och göra det kännbart som ansvarig om man tas på bar gärning, säger trafikborgarrådet Ulla Hamilton (M).

Mot bakgrund av de olovliga trädfällningar som inträffat har Stockholms stads trafikborgarråd Ulla Hamilton (M) tagit initiativ till att ge Trafikkontoret i Stockholms stad i uppdrag att ta fram en stadsövergripande handlingsplan som reglerar förhållningssätt, rutiner och beslut i samband med olovliga trädfällningar. Detta för att stävja skadegörelsen  och säkra skyddet för Stockholms träd för kommande generationers stockholmare.

Pressbilder:
För att ladda ned högupplösta pressbilder för fri publicering besök länk:
http://www.dropbox.com/gallery/11424959/1/111129%20Tr%C3%A4dplantering%20NMS%20UH?h=1fa9d1

Bildbeskrivning:
Bild 1: Ulla Hamilton inleder planteringen inför medier och allmänhet.
Bild 2: Ulla Hamilton planterar med lyftkran det första, drygt 5 ton runga, pilträdet
Bild 3: Ulla Hamilton i lyftkranen under planteringen av första pilträdet.
Bild 4: Första pilträdet manövreras på plats av Trafikkontorets entreprenörer.

Vid publicering uppge fotograf: Lennart N. Johansson, Stockholms stad.

Presskontakt:
Oliver Carrà, pressekreterare, 076-12 29 202 alt. genom M-pressjour 08-508 29 222. 
Se relaterat material i spalt till höger för länkar till för frågan relevant information.

Bakgrund:
Under de senaste åren har ett tjugotal träd i Stockholm olovligen fällts, förgiftats eller på annat vis medvetet skadats på sådant sätt att fällning av träden varit nödvändigt. Dessa tilltag har i ett av fallen, i Nockeby, lett till rättsprocesser i vilket Stockholms stad krävt skadestånd på miljonbelopp av den ansvarige personen.

Trafikkontoret har under hösten fått i uppdrag att utveckla en stockholmsmodell för trädvärdering som tar hänsyn till kulturhistoriskt värde, symboliskt värde och andra faktorer som därigenom kan innebära högre skadeståndsanspråk från staden på personer eller grupper av personer som olovligen fällt träd i Stockholm.

I de tre fallen av olovliga så kallade trädmord har en gemensam faktor varit att träden stört boendes utsikt. Fenomenet med att individer eller grupper av individer tar sig friheten att fälla träd har drabbat flera internationella storstäder, däribland Sidney i Australien.

Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222