Skip to main content

Ulla Hamilton: Nu rustas Berzeeli park upp med nya träd och trevligare miljö

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2011 19:15 CET

Trafik- och arbetsmarknadsroteln, Stockholms stad
Trafik- och arbetsmarknadsborgarrådet Ulla Hamilton (M) 

Upprustningen av Berzeeli Park i Stockholm City gick i dag in i nästa steg när första trädet av totalt sju nya träd i dag planterades av trafikborgarrådet Ulla Hamilton (M). Upprustningen, som är budgeterad till 15 miljoner kronor, innebär också bland annat installationen av ett nytt bevattningssystem, åtgärder för fler sittmöjligheter samt förbättringar av grusytorna.

– Det känns mycket bra att vi nu initierar en efterlängtad upprustning av den oas som Berzeeli Park innebär för många stockholmare i City. Nu nyplanteras sju nya träd, men vi skapar också fler sittmöjligheter, planterar nya buskar och installerar ett nytt modernt konstbevattningssystem och mycket mer, säger trafikborgarrådet Ulla Hamilton (M).

– De både traditionella och mer exotiska träd vi nu planterar ersätter äldre, sjuka träd och är ett gott exempel på det aktiva arbetet trafikkontoret löpande bedriver för att utveckla och förbättra Stockholms trädbestånd, säger trafikborgarrådet Ulla Hamilton (M).

Presskontakt:
Oliver Carrà, pressekreterare, 076-12 29 202 alt. genom M-pressjour 08-508 29 222. 

Om upprustningen av Berzeeli Park:
Trafik- och renhållningsnämnden i Stockholms stad fattade på sammanträdet den 16 juni 2011 beslut om en upprustning av Berzeeli Park till ett värde av totalt 15 miljoner kronor. Byggstart för upprustningen är oktober 2011 och färdigställandet är beräknat till våren 2012.

Upprustningen omfattar sammantaget:

 • Nytt konstbevattningssystem
 • Upprustning av befintliga gräsytor, reinvestering
 • Nya buskar och perenner planteras i befintliga ytor, reinvestering
 • Grusytor förbättras
 • Uteserveringen vid Berns Bistro kommer att göras om för att få en bättre disposition.
 • Åtgärder för att förhindra parkering i parken utanför Berns kommer att genomföras
 • Fler sittmöjligheter

7 nya träd planteras:

 • 1 turkisk trädhassel, 7-9 m hög, kostnad ca 62 tkr, planterades i dag i dag 23/11
 • 1 katsura 6-7 m hög, kostnad ca 26 tkr, planterades i dag 23/11
 • 1 blodbok 7-9 m hög, kostnad ca 56 tkr
 • 1 kinaträd , kostnad  ca 41 tkr
 • 1 lönn 5-7 m hög, kostnad ca 30 tkr
 • 1 näsduksträd3,5-4 m hög, kostnad ca 5 tkr
 • 1 japansk lönn 3-3,5 m hög, 57 tkr

Total trädkostnad ca 275 tkr

Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222