Skip to main content

Ulla Hamilton: Riktad kontroll av avfallshämtning ger fler vita abonnemang

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2011 06:00 CET

Trafik- och arbetsmarknadsroteln, Stockholms stad
Trafik- och arbetsmarknadsborgarrådet Ulla Hamilton (M)

På uppdrag av trafik- och renhållningsnämnden har trafikkontoret sedan våren 2010 gjort kontroller för att identifiera verksamheter som har mer avfall än vad som är registrerat. Trafikkontorets kontroller har resulterat i en kraftig ökning av abonnerad avfallsvolym bland de restauranger och caféer som granskades.

– Den ökade abonnemangsvolymen är en mycket positiv utveckling där trafikkontorets utökade kontroll och uppföljning har gett tydlig effekt, säger Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd i Stockholms stad och ordförande i trafik- och renhållningsnämnden.

– Genom en ökad och systematisk uppföljning av avfallshanteringsabonnemangen i Stockholm minskar vi risken för svarthämtning. Trafikkontorets uppföljning av avfallsabonnemangen är en del i stadens ständiga kvalitetsarbete – ett arbete som vi måste fortsätta, säger trafikborgarrådet Ulla Hamilton (M).

– Den kraftigt ökade abonnemangsvolymen för den granskade kategorin verksamheter tyder på att det finns mer arbete att göra. Det är viktigt att avtalen för avfallshämtning stämmer med den mängd avfall som hämtas. Det är en förutsättning för att vi ska kunna erbjuda stockholmarna – näringsidkare och privatpersoner – en miljömässig, kostnadseffektiv och serviceinriktad avfallshantering, säger trafikborgarrådet Ulla Hamilton (M).

Fakta om granskningen:
Trafikkontoret har på uppdrag av trafik- och renhållningsnämnden sedan våren 2010 gjort kontroller av sopabonnemang för att identifiera verksamheter som har mer avfall än vad som uppges i kontorets register. Vid den senaste kontrollen av 1600 restauranger och caféer med näringstillstånd fanns 1000 stycken att finna i kontorets register. Efter ytterligare kontroll plockades ytterligare 300 bort då de fanns i registret. De kvarvarande 300 har därefter undersökts ytterligare.

I dessa fall har trafikkontoret kunnat konstatera att avtal saknas eller måste förändras vid 30% (ca 90 st) av dessa verksamheter. Här har avtal nu tecknats eller justerats för rätt mängder. Ytterligare ca 15% (ca 45 st) kräver fortsatt utredning för att klarlägga rätt mängder avfall. Övriga i stickprovet har korrekta mängder eller betalar sin sophämtningsavgift via sitt hyresavtal, ca 50%. Övriga i stickprovet är verksamheter som har upphört.

Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222