Skip to main content

Ulla Hamilton: Startskott för Stockholms nya cykelplan

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2010 14:15 CEST

Moderaterna i Stockholms stad och län
Miljö- och trafikborgarrådet Ulla Hamilton (M)

Idag inleddes arbetet med Stockholms nya cykelplan med att Trafikkontoret anordnade ett möte där representanter från samtliga intresseorganisationer deltog.

- Det är första gången arbetet med cykelplanen inleds med en bred dialog och jag välkomnar detta. Vi måste sluta bråka och ställa olika trafikslag mot varandra det är inte konstruktivt och leder oss inte framåt, säger miljö-och trafikborgarrådet Ulla Hamilton (M).

- Stockholm växer och vi behöver ha en helhetssyn på trafiken och ta höjd för de behov som uppstår när vi blir fler. Den nya cykelplanen kommer att innefatta både inner- och ytterstaden, arbeta med ett regionalt cykelvägnät och bättre binda samman cykelstråken över kommungränsrena, säger miljö-och trafikborgarrådet Ulla Hamilton (M).

På mötet deltog ett tjugotal representanter från bl. a Cykelfrämjandet, Svensk Cykling, Busslink, Stockholms Handelskammare , Naturskyddsföreningen och SL.

Trafikkontorets cykelplan beräknas vara färdig om cirka ett år.

Ulla Hamilton skriver mer om cykling i Stockholm på Newsmill: http://www.newsmill.se/artikel/2010/09/09/stockholm-r-f-r-litet-f-r-milj-partiets-cykell-ften

Pressnummer till Moderaterna i Stockholms stad och län: 08 - 676 81 80

Presschef för Moderaterna i Stockholms stad och län är Helena Widegren som också ansvarar för finansborgarrådet Sten Nordins presskontakter. Övriga presskontakter är Helena Öman, Oliver Carrà, Håkan Filipsson, Caroline Karlsson, Sara Dennås och Cherine Khalil.