Skip to main content

Ulla Hamilton: Stockholmsmodell för trädvärdering för att säkra trädarv och stävja olovliga trädfällningar

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2011 06:00 CET

Trafik- och arbetsmarknadsroteln, Stockholms stad
Trafik- och arbetsmarknadsborgarrådet Ulla Hamilton (M)

Trafik- och renhållningsnämnden förväntas i samband med sammanträdet den 24 november ge uppdrag till Trafikkontoret att ta fram en modell för värdering av träd som olovligen fällts. Syftet är bland annat att skadeståndsanspråk skall kunna ta hänsyn till särskilt värdefulla eller oersättliga träds status, deras symbolvärden, deras emotionella och kulturhistoriska värden för högre anspråk.

– Med detta uppdrag fortsätter vi arbetet för att stärka skyddet av Stockholms träd med en för Sverige unik värderingsmodell som bland annat tar hänsyn till känslomässiga, syboliska och kulturhistoriska värden, säger Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd och ordförande i trafik- och renhållningsnämnden i Stockholms stad.

I dag finns flera olika modeller för trädvärdering internationellt: tongivande är den tyska så kallade Kochmetoden och den danska ”VAT04 Vaerdering av traer”. Båda utgår från de länder från vilka de härstammar. Nu får Trafikkontoret i uppdrag att ta fram en ny värderingsmodell som utgår från stockholmsregionens särskilda förhållanden och som i högre grad tar hänsyn till trädens kulturhistoriska, emotionella och symboliska värden.

– Stockholmarna har med tydlighet visat att de inte accepterar att individer eller grupper av individer för egen kortsiktig vinning tar sig rätten att förstöra eller skada Stockholms trädarv. Nu stärker vi skyddet av träden och skärper följderna för den som olovligen fäller träd och ertappas med detta, säger trafikborgarrådet Ulla Hamilton (M).

För att läsa ärendet till trafik- och renhållningsnämndens sammanträde den 24 november besök länk:
http://tinyurl.com/bsw4d9v 

Presskontakt:
För kontakt med Ulla Hamilton (M)
Oliver Carrà, pressekreterare, 076-12 29 202 alt. M-pressjour 08-508 29 222.

Utgångspunkter för uppdraget till Trafikkontoret
Trafikkontorets utgångspunkter för uppdraget är bland annat att mycket stora, i praktiken oersättliga träd bör ersättas med ett flertal träd, att det fällda trädets läge i staden, dess kulturhistoriska värde eller särskilda symbolvärde skall vägas in i det uppskattade värdet samt att en handlingsplan mot olovlig trädfällning tas fram så att stadens samtliga förvaltningar som berörs begagnar sig av samma tillvägagångs- och förhållningssätt.

Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222