Skip to main content

Ulla Hamilton: Strategi för fler jobb i Söderort

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2011 06:00 CET

Trafik- och arbetsmarknadsroteln, Stockholms stad
Trafik- och arbetsmarknadsborgarrådet Ulla Hamilton (M)

Kommunstyrelsen fastställde i april 2010 ärendet "Program för utvecklingen i Söderort" och "Vision för Söderort 2030". I dag fattar Stockholm Business Region beslut om en strategi för arbetsplatser i Söderort. Målsättningen är att dagens cirka 111 000 arbetsställen i Söderort ska öka till omkring 170 000 år 2030. Stockholm Business Regions ordförande arbetsmarknads- och företagarborgarrådet Ulla Hamilton (M) kommenterar strategin styrelsen har att fatta beslut om vid dagens sammanträde.

 Dagens beslut innebär en kraftsamling för att göra Söderort mer attraktivt som etableringsort. Jag ser särskilt fram emot att se resultaten och de positiva effekter som jag hoppas följer av den planerat ökade profileringen av sex olika områden i Söderort som strategin föreslår, säger Ulla Hamilton, borgarråd med ansvar för arbetsmarknad- och företagarfrågor och ordförande i Stockholm Business Region.

– Redan 2012 ska dessutom företagsområdena i Högdalen och Västberga upprustas till gagn för befintliga och tillkommande företag i dessa områden, säger Ulla Hamilton (M), borgarråd med ansvar för arbetsmarknad- och företagarfrågor och ordförande i Stockholm Business Region.

Ett centralt problem  som strategin adresserar är att det i dag råder obalans mellan antal boenden och antal arbetsplatser i Söderort. Det finns långt fler boende än arbetsplatser vilket leder till ökad trängsel i kollektivtrafiken och på genomfartslederna i Stockholm, i synnerhet på morgnar och kvällar när människor tar sig mellan bostaden och arbetet. Därför är det av flera skäl angeläget att öka antalet arbetsplatser i Söderort.

Ärendet som behandlas av SBRs styrelse finns att läsa och ladda ned i sin helhet på länk:
http://db.tt/O7s9YeKk

Presskontakt:
För kontakt med Ulla Hamilton
Oliver Carrà, pressekretrare, 076-12 29 202 alt. genom M-pressjour 08-508 29 222

Om strategin och Söderort i Stockholm som etableringsområde
Gemensamt för Söderorts företagsområden är att det är viktigt med utvecklingen av infrastruktur som Spårväg Syd, bussförbindelser, Förbifart Stockholm, men också inriktning mot vissa branscher som redan i dag finns representerade i området såsom mat, kultur/evenemang, design, fackhandel och service.

En prioriterad insats är upprustningen av stadens företagsområden för att kunna erbjuda företagsområden i världsklass. Under 2012 kommer därför ett arbete startas som definierar vad som kännetecknar ett företagsområde i världsklass. En sammanhållen och attraktiv paketering av Söderort är av mycket stor betydelse för att höja attraktiviteten och därmed skapa förutsättningar för fler arbetsplatser.

Möjligheterna till utveckling i Söderort måste enligt strategin utgå från det befintliga näringslivet. Stockholm Business Region samverkar därför redan med företag som finns på plats för att hitta nya sätt att stärka Söderort. Strategin som styrelsen fattar beslut om vid sammanträdet i dag tisdagen den 8 november utgår från begreppen fokusera och samverka med syftet att nå konkreta resultat i form av nya arbetsplatser. Det innebär att Stockholm Business Region inte kan göra allt, men att det Stockholm Business Region gör ska präglas insatser som ger resultat och att de genomförs tillsammans med andra aktörer.

Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222