Skip to main content

Ulla Hamilton: Stuprör och svallis – fastighetsägarnas ansvar, stadens huvudbry

Pressmeddelande   •   Feb 18, 2011 06:00 CET

Trafik- och arbetsmarknadsroteln, Stockholms stad
Trafik- och arbetsmarknadsborgarrådet Ulla Hamilton (M)

Alliansen i Stockholm trafik- och renhållningsnämnd lade på torsdagens sammanträde en skrivelse med uppdrag till förvaltningen att utreda den återkommande frågan om stuprör och svallis. När snö eller regn som fallit på fastigheternas tak rinner ut på gatan och gatan håller minusgrader bildas isfläckar och dessa är svåra att få bort. Borgarrådet Hamilton (M) kommenterar uppdraget.

– Framkomligheten för gående och alla Stockholms trafikanter är centrala frågor för mig som trafikborgarråd i Stockholm, och det är därför som vi inom Stockholmsalliansen ber trafikkontoret att titta närmre på det återkommande problemet med svallis i anslutning till stuprör, säger Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd i Stockholms stad.

– Svallis i anslutning till stuprör försämrar framkomligheten och tillgängligheten i Stockholm. Snö som faller på taken är fastighetsägarnas ansvar och därför vill jag att trafikkontoret ska utreda möjliga lösningar på denna återkommande problematik, säger Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd i Stockholms stad.

– Det är inte hållbart att fastighetsägarnas snö från taken tas om hand på ett sätt som orsakar svåra isfläckar på stadens trottoarer och sämre framkomlighet och tillgänglighet för stockholmarna, säger Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd i Stockholms stad.

Fakta - svallis och ansvarsfördelning
Snö som faller på fastigheternas tak är fastighetsägarnas ansvar. Vid växlande vinterväder med både plusgrader och minusgrader parat med smältande snö och is på stockholms tak uppstår ett återkommande problem i anslutning till fastigheternas stuprör. Där orsakar dagplusgraderna och värmeslingor i stuprören att snö och is smälter på fastigheternas tak för att sedan rinna nerför stuprören ut på trottoaren.
När trottoaren håller minusgrader orsakar avrinningen från taken att isfläckar bildas som är svårbearbetade då sand/grusbekämpning ej är effektivt Avrinningen är fastighetsägarens ansvar men det hamnar på och otillgängliggör stadens trottoarer samt skapar farliga platser där olyckor lätt kan inträffa.

Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222