Skip to main content

Ulla Hamilton: Tillgången på biogas i Stockholm ska öka genom nytt samarbete

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2010 08:20 CEST

Moderaterna i Stockholms stad och län
Miljö- och trafikborgarrådet Ulla Hamilton (M)

Stockholm Vatten AB och Scandinavian Biogas Fuels International AB har tecknat avtal om ett långsiktigt samarbete. Syftet är att väsentligt öka framtida tillgång av biogas i Stockholmsregionen. Avtalet innebär att Scandinavian Biogas förvärvar uppgraderingsanläggningarna för biogas vid Bromma och Henriksdals reningsverk samt biogasanläggningen vid Loudden.

Målet är att på 3-5 års sikt mer än fördubbla produktionstakten av biogas från dessa anläggningar, vilka därmed ska uppnå en volym om 20 miljoner normalkubikmeter per år.

– Med ett långsiktigt samarbete mellan Stockholm Vatten och Scandinavian Biogas kan vi väsentligt öka tillgången på biogas i Stockholmsregionen. Därmed möter vi bättre efterfrågan på biogas från kollektivtrafiken, taxi och renhållningstrafiken och bidrar till att stärka Stockholm som miljöhuvudstad. Glädjande är också att allt fler privatbilister väljer miljövänliga gasbilar och det är naturligtvis en utveckling vi vill uppmuntra, säger Ulla Hamilton, miljö- och trafikborgarråd (M).

Efterfrågan på biogas i Stockholm har under de senaste åren varit betydligt större än tillgången och bristsituationen har vid ett flertal tillfällen varit akut. Stockholm Vatten har därför sökt efter en partner med omfattande industriellt kompetens och processkännedom i syfte att hjälpa till att lösa situationen långsiktigt.

Samarbetet betyder att Scandinavian Biogas såväl på kort, som lång sikt ska ansvara för och utveckla produktionen av biogas vid Bromma, Henriksdal och Loudden.

– Avtalet innebär att vi i första hand kommer att effektivisera biogasproduktionen vid de förvärvade anläggningarna så långt som det är möjligt och att vi därefter bygger ut produktionskapaciteten. Detta betyder dessutom att vi blir en av Sveriges största producenter av biogas, säger Erik Woode, Scandinavian Biogas Sverigechef.

Scandinavian Biogas är redan idag en världsledande aktör inom utveckling av biogasanläggningar. Bolaget är forskningsbaserat och bygger på svensk teknik med inriktning på effektivisering av hela biogasprocessen, vilket bidrar till att hantera miljöproblem med avfall och samtidigt tillhandahålla förnyelsebar och miljövänlig energi.

Stockholm Vatten är ett kommunalägt bolag som ägs av Stockholm Stadshus AB och har till uppgift att försörja stockholmarna med dricksvatten av hög kvalitet, samt att avleda och rena avloppsvatten så att vattenmiljön skyddas.

För mer information:
Presskontakt Ulla Hamilton, Moderaternas pressjour: 08-676 81 80
Scandinavian Biogas: Alexandra Fleetwood, informationschef, 0733-99 96 99

Pressnummer till Moderaterna i Stockholms stad och län: 08 - 676 81 80

Presschef för Moderaterna i Stockholms stad och län är Helena Widegren som också ansvarar för finansborgarrådet Sten Nordins presskontakter. Övriga presskontakter är Helena Öman, Oliver Carrà, Håkan Filipsson, Caroline Karlsson, Sara Dennås och Cherine Khalil.