Skip to main content

Ulla Hamilton: Utredningsbeslut för stärkt trafiksäkerhet vid Frescati och korsningen med Roslagsbanan

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2011 08:20 CET

Trafik- och arbetsmarknadsroteln, Stockholms stad
Trafik- och arbetsmarknadsborgarrådet Ulla Hamilton (M) 

Vid trafik- och renhållningsnämndens sammanträde den 24 november förväntas nämnden fatta beslut om att tillsammans med SL utreda ny planskild korsning med Roslagsbanan vid Frescati. Korsningen är en av de mest olycksdrabbade längs hela Roslagsbanan med ett stort antal tillbud och 2 dödsolyckor under de senaste 20 åren.

– Det är mycket positivt att vi tar ett första steg på vägen mot en förbättrade trafiksäkerhet och framkomlighet vid Frescati och korsningen med Roslagsbanan, säger Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd och ordförande i trafik- och renhållningsnämnden i Stockholms stad.

– Korsningen utgör inte bara en fara för trafiksäkerheten utan begränsar även kapaciteten på Roslagsbanan och därför är det på tiden att arbetet med en lösning kommer igång, säger Ulla Hamilton (M), trafikborgarråd i Stockholms stad.

För att ta del av ärendet i sin helhet besök länk:
http://tinyurl.com/cgfnut3

Presskontakt:
Oliver Carrà, pressekreterare, 076-12 29 202 alt. genom M-pressjour 08-508 29 222. 

Problemformulering för platsen samt fakta:
Stockholms stad är väghållare för Ålkistevägen som utgör den enda vägförbindelsen till Bergianska trädgården, varuhuset Plantagen samt till tre fastigheter med bostadshus. Trafikflödet på Ålkistevägen förbi korsningen uppmättes hösten år 2011 till ca 600 fordon per dygn och beräknas år 2020 uppgå till 1150 fordon per dygn.

Ett antal större lastbilsekipage passerar korsningen för att ta sig till Plantagen och Bergianska. Vidare passerar chartrade bussar med besökare till Bergianska. Även gång- och cykelpassagerna är många. Trafiken är som mest intensiv under sommarmånaderna och på helger.

Roslagsbanans samtliga tre grenar passerar korsningen på dubbelspår med ca 400 tåg per dygn i bägge riktningarna. Under högtrafik innebär detta som mest 15 tåg i timmen. Antalet resenärer på Roslagsbanan, som är ett riksintresse för infrastruktur, har ökat de senaste åren. Därför genomför SL ett antal kapacitetshöjande åtgärder längs banan för att därigenom kunna utöka turtätheten till jämn tiominuterstrafik och höja tågens hastighet.

Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222