Skip to main content

Ulla Hamilton: Världspremiär för försäljning av nytt hållbart drivmedel

Pressmeddelande   •   Sep 03, 2010 09:14 CEST

Nu börjar ED95, ett grönt drivmedelsalternativ för tung trafik, att säljas på IDS:s anläggning i Haninge, Jordbro. Drivmedlet har en väsentligt minskad klimatpåverkan av fossil koldioxid och samtidigt en hög energieffektivisering.

Världen står inför en enorm utmaning när gamla energikällor måste ersättas med nya. Etanol är det äldsta, överläget största och snabbast växande biodrivmedlet. Etanol minskar utsläppen av växthusgaser avsevärt och är volymmässigt idag det enda alternativ som har möjlighet att ersätta stora delar fossila drivmedel. ED95‐motorer är certifierade enligt marknadens idag högst ställda krav och baseras på teknik som ger upp till 40 procent högre effektivitet än motorer som körs på bensin.

Tankanläggningen i Haninge, Jordbro är världens första publika tankanläggning för ED95. Lanseringen är en delsatsning i CleanTruck‐projektet, som är tänkt att pågå 2010‐2013, och drivs av Stockholms stad tillsammans med IDS och AGA Gas AB. Syftet med projektet är att etablera drivmedelsanläggningar för förnybart lastbilsbränsle samt att demonstrera nya sorters miljölastbilar.

Den nya anläggningen invigdes torsdag 2 september av Göran Lindblå, styrelseordförande för OKQ8 och Ulla Hamilton (m), miljö‐ och trafikborgarråd i Stockholms stad.

- Platsen för anläggningen är strategiskt utvald. Flera intressenter till etanoldrivna lastbilar är verksamma runt Jordbro. Koldioxidutsläppen från personbilstrafiken minskar, men utsläppen för den tunga trafiken har fortsatt öka i takt med en ökande mängd transporter. Som ledande drivmedelsföretag ger vi nu den tunga trafiken ett mer hållbart alternativ och dessutom världens första publika anläggning för ED95, vilket vi självklart är väldigt stolta över, säger Göran Lindblå, styrelseordförande för OKQ8.

– För Stockholm är det viktigt att jobba vidare för en bättre miljö. Med lanseringen av ED95, inom ramen för Stockholmsinitiativet Clean Truck, tar vi ytterligare ett steg närmare minskad miljöpåverkan även från tyngre transporter, säger Ulla Hamilton (m), miljö‐ och trafikborgarråd i Stockholms stad.

Det är inte första gången OKQ8 går i spetsen för introduktion av nya drivmedel i Sverige. I januari 2009 öppnade IDS landets första anläggning som erbjuder 100‐procentigt biobränsle, RME, i Kalmar.

Företaget öppnade även den första etanolstationen för personbilar så tidigt som 1994 i Örnsköldsvik. Fyra år därefter, 1998, slog Sveriges första biogasstation upp dörrarna på OKQ8 i Årsta, Stockholm.

För mer information, vänligen kontakta:
Göran Lindblå, styrelseordförande, OKQ8, 08‐506 804 01, 070‐598 44 22, goran.lindbla@okq8.se
Andréa Haag, miljöchef, OKQ8, 08‐506 802 36, 070‐268 02 03, andrea.haag@okq8.se
Ulla Hamilton (m), miljö‐ och trafikborgarråd, Stockholms stad, presskontakt: 08‐676 81 80

ED95
ED95 är ett förnybart drivmedel som är utvecklat för dieselmotorer. Drivmedlet består till 95 procent av bioetanol och till 5 procent av tändförbättrare. ED95 är ett grönt drivmedelsalternativ för tung trafik, med väsentligt minskad klimatpåverkan av fossil koldioxid samtidigt som energieffektiviseringen bibehålls. ED95 är ett beprövat drivmedel som idag främst används för bussar. Till exempel Storstockholms Lokaltrafik har använt drivmedlet i över tio år. Idag drivs ungefär 400 bussar av ED95.

IDS
IDS, International Diesel Service, är OKQ8:s servicekoncept för tung yrkestrafik i Sverige och Europa. IDS finns representerat i 22 länder med över 90 dieselanläggningar i Sverige och drygt 600 i Europa. Samtliga anläggningar är dygnet‐runt öppna automatstationer med höghastighetspumpar, väl tilltagna svängutrymmen, hög frigång och rejäla in‐ och utfarter. Stationerna ligger strategiskt placerade längs de stora transportlederna. Flera av dem är också så kallade Truck Centers med utökat serviceutbud, till exempel vilorum, dusch, Internet och tvättmöjligheter.

OKQ8
OK‐Q8 AB har en marknadsandel på cirka 28 procent och har med våra närmare 800 stationer Sveriges största stationsnät. Vi vill vara bilistens och energikundens självklara val och erbjuder därför ett komplett produkt‐, tjänste‐ och serviceutbud för alla. Sortimentet omfattar produkter såsom ett brett fast food‐segment, livsmedel, receptfria läkemedel, biltillbehör, reservdelar och hem‐ och fritidsartiklar. Vill våra kunder tvätta bilen använder de antingen våra gör‐det‐själv hallar eller våra miljöanpassade automattvättar. På stationerna finns även flera alternativa drivmedel såsom etanol, RME och biogas.

Pressnummer till Moderaterna i Stockholms stad och län: 08 - 676 81 80

Presschef för Moderaterna i Stockholms stad och län är Helena Widegren som också ansvarar för finansborgarrådet Sten Nordins presskontakter. Övriga presskontakter är Helena Öman, Oliver Carrà, Håkan Filipsson, Caroline Karlsson, Sara Dennås och Cherine Khalil.