Skip to main content

Ulla Hamilton: Vi fortsätter att bygga framtidens fordonsgasnät

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2010 15:51 CEST

Moderaterna i Stockholms stad och län
Miljö- och trafikborgarrådet Ulla Hamilton (M)

Idag, onsdag 15 september, invigde Ulla Hamilton tillsammans OKQ8 och E.ON en ny station för fordonsgas i Rinkeby, Stockholm. Stationsöppningen är ännu ett steg i ett långsiktigt samarbete mellan OKQ8 och E.ON med målsättningen att tillsammans bygga Sveriges största fordonsgasnät.

OKQ8 och E.ON arbetar för att hitta vägen till en hållbar utveckling för framtidens drivmedel och bilkörning. Med fordonsgas i tanken släpper bilisterna ut mindre koldioxid och bidrar till en bättre miljö. Målet är att OKQ8 och E.ON år 2012 ska ha ett nät med ett 70-tal tankställen, från södra Sverige upp till Uppsala.

- Redan 2007 tog Stockholm stad tillsammans med marknadens aktörer fram en strategi för fordonsgasens utveckling i Stockholmsregionen. Försäljningen av personbilar som drivs med fordonsgas har mer än fördubblats på ett och ett halvt år, från cirka 3 200 vid utgången av 2008 till 7 000 i juli i år. Nu är det viktigt att gasproduktionen och infrastrukturen håller jämna steg med bilförsäljningen, säger Ulla Hamilton (M), miljö- och trafikborgarråd i Stockholms stad.

Medverkade på invigningen på OKQ8 i Rinkeby idag gjorde bland annat Göran Lindblå, styrelseordförande för OKQ8, Hans Kreisel, vd för E.ON Gas och Ulla Hamilton (M), miljö- och trafikborgarråd i Stockholms stad. I samband med invigningen hölls seminariet ”Hållbar stad”, i Kista Science Tower, som tog upp och visade på möjligheter i omställningen till en klimatsmart livsstil.

- Vi arbetar för en hållbar bilism och leder tillgängliggörandet av nya bränslen för bilen som är bättre för miljön. Utvecklingen av vårt fordonsgasnät tillsammans med E.ON är en av flera satsningar i detta arbete. Fordonsgasbilen är ett av de bästa alternativen för den medvetne bilisten som vill göra en insats för miljön, säger Göran Lindblå, styrelseordförande för OKQ8.

- Förnybara drivmedel utgör en viktig hörnsten i ett hållbart samhälle och fordonsgas är ett klimat- och kostnadseffektivt bränslealternativ. Samarbetet med OKQ8 gör att vi stärker kedjan med produktion av fordonsgas, infrastruktur av tankställen och fler fordon på marknaden, säger Hans Kreisel, vd, E.ON Gas.

För mer information, vänligen kontakta:

Ulla Hamilton (M), miljö- och trafikborgarråd, Stockholms stad, presskontakt: 08-676 81 80

Göran Lindblå, styrelseordförande, OKQ8, 08-506 804 01, 070-598 44 22, goran.lindbla@okq8.se

Andréa Haag, miljöchef, OKQ8, andrea.haag@okq8.se

Hans Kreisel, vd, E.ON Gas, 0702-95 66 62

Fordonsgas

Fordonsgas är den gemensamma beteckningen på naturgas och biogas för fordon. Produkten i båda fallen är metangas, som kan vara av fossilt (naturgas) eller förnybart (biogas) ursprung. Fordonsgas ersätter bensin och diesel i båda tunga och lätta fordon. OKQ8 har två produkter i sin portfölj; Biogas 50 och Biogas 100. Som namnet antyder innehåller Biogas 50 minst 50 procent biogas, medan Biogas 100 består av 100 procent biogas.

OKQ8

OK-Q8 AB har en marknadsandel på cirka 28 procent och har med våra närmare 800 stationer Sveriges största stationsnät. Vi vill vara bilistens och energikundens självklara val och erbjuder därför ett komplett produkt-, tjänste- och serviceutbud för alla. Sortimentet omfattar produkter såsom ett brett fast food-segment, livsmedel, receptfria läkemedel, biltillbehör, reservdelar och hem- och fritidsartiklar. Vill våra kunder tvätta bilen använder de antingen våra gör-det-själv hallar eller våra miljöanpassade automattvättar. På stationerna finns även flera alternativa drivmedel såsom etanol, RME och biogas.

E.ON

E.ON Nordic ingår i den tyska E.ON-koncernen som är ett av världens största privata energiföretag, med etableringar i Europa, USA och Ryssland. Företaget producerar och levererar energi till den nordiska marknaden i form av el, gas, värme, kyla och avfallsbehandling samt energirelaterade tjänster till cirka en miljon kunder. E.ON Nordic har cirka 6 000 medarbetare och omsatte cirka 36 miljarder kronor 2009. Vi vill bidra till ett mer hållbart samhälle samtidigt som våra kunder ska ha en säker energitillgång till rimliga priser.

Pressnummer till Moderaterna i Stockholms stad och län: 08 - 676 81 80

Presschef för Moderaterna i Stockholms stad och län är Helena Widegren som också ansvarar för finansborgarrådet Sten Nordins presskontakter. Övriga presskontakter är Helena Öman, Oliver Carrà, Håkan Filipsson, Caroline Karlsson, Sara Dennås och Cherine Khalil.