Skip to main content

Ulla Hamiltons anförande om Stockholm Business Region i budgetfullmäktiges integrations- och arbetsmarknadsdebatt 25 november 2010

Pressmeddelande   •   Nov 25, 2010 12:36 CET

Trafik- och arbetsmarknadsroteln, Stockholms stad
Ulla Hamilton, trafik- och arbetsmarknadsborgarråd

BUDGETFULLMÄKTIGE STOCKHOLMS STAD DEN 24-25 NOVEMBER

ULLA HAMILTONS ANFÖRANDE OM STOCKHOLM BUSINESS REGION I BUDGETFULLMÄKTIGES ARBETSMARNADS- OCH INTEGRATIONSDEBATT

Det talade ordet gäller

Herr/fru ordförande, ärade fullmäktige

Grunden för tillväxten och välfärden i Stockholm - och förutsättningen för verksamheten i detta hus - är företagandet. Vi talar ofta om Stockholms konkurrenskraft och i grunden handlar det om att vår stad och region ska vara attraktivt att starta och driva företag i, att utländska företag ska komma hit och etablera sig, att utländska investerare ska tycka att det är värt att investera här.

Stockholm, liksom Sverige i stort, har brist på arbetsgivare. Att råda bot på den bristen är en viktig uppgift för SBR. Nyföretagarcentrum genomför rådgivning till de som är intresserade av att starta företag. Hela 8 599 rådgivningar genomfördes 2009 och verksamheten bidrar till att ca 2000 företag startas/år. Q2 2010 3 077 nyregistrerade företag i staden (+28% jfr Q2 2009).

I anslutning till Nyföretagarcentrum finns också innovationsrådgivningen och ett nära samarbete med Almi för finansieringsfrågorna. Genom Start-Up Stockholm kan också en arena för företagare, blivande företagare, innovatörer och andra samarbetspartner skapas.

En stor andel av de som jobbar i Stockholm är anställda i utlandsägda företag (ca 200 000). Det är viktigt att dessa ägare även fortsättningsvis anser att Sthlm är värt att satsa på för sin etablering.

Upphandlingar bidrar till att utveckla näringslivet, jag skulle vilja se fler innovationsupphandlingar i Stockholm.

Vikten av samverkan mellan näringsliv och universitet kan inte nog understrykas. Stockholm har mycket goda förutsättningar tack vare ICT, biomedicinen, miljötekniken, finansplatsen och evenemangsstaden. Nya Karolinska, KTH, Universitetet med bl a Stockholm Resilience Center, Norra Djurgårdsstaden med sitt Innovationscenter, Kista Science City är bara några exempel på viktiga utvecklingsområden. Det är väsentligt att inom ramen för Norra Djurgårdsstaden Innovation skapa möjligheter för mindre cleantech företag att presentera sina produkter och därmed bidra till att Norra Djurgårdsstaden verkligen kan presentera spjutspetslösningar inom ramen för de mål som har satts upp för området.

Stockholm har också många SME-företag, hela 95 % av alla företag i Sthlm har färre än 10 anställda. I den tillväxt som sker inom staden är det viktigt att slå vakt om företagsområdena. SBRs arbete kommer att öka fokus på samverkan med det lokala näringsliv som finns i ytterstadsområdena. Det finns också ett uppdrag i budgeten att ta fram en ny- och småföretagarestrategi anpassad för Järva och Söderort.  Det behövs fler arbetsplatser i ytterstadsområdena.

Företagslotsen ska underlätta för företagen i deras kontakt med staden. När nu näringslivs- och trafikfrågorna ligger under samma rotel kan än större fokus läggas på att underlätta för näringslivet genom att bl a ge snabba besked om exempelvis tillstånd.

Stockholm och stockholmsregionen har en unik företagsstruktur med en stor andel tjänsteföretag, 4 av 5 företag i länet. Besöksnäringen är en del av dessa. Genom marknadsföringen av Stockholm så kan staden attrahera fler konferenser, mässor, kryssningsbesök mm. Något som i sin tur generera mycket pengar till andra delar av staden. Stockholm är i år Europas första miljöhuvudstad och det finns all anledning att se till att dra nytta av detta även framgent i marknadsföreningen och besöksutbudet.

En väl fungerande infrastruktur är en nödvändighet för att Stockholm ska kunna behålla och utveckla sin konkurrenskraft utifrån ett internationellt/globalt perspektiv. Arlanda, Bromma, Stockholms hamnar med Norvik, Citybanan, Förbifart Stockholm och alla andra infrastrukturprojekt som finns i länsplanen är väsentliga för regionens utveckling. Stockholm Business Alliance är ett viktigt samarbete för att stärka Stockholmsregionen med dess omnejd och i att föreverkliga de infrastrukturplaner som finns.

Med detta vill jag fru/herr ordförande yrka bifall till kommunstyrelsens förslag till budget.

Moderaterna i Stockholms stad - pressjournummer 08-508 29 222 / +46 8 508 29 222